xs
xsm
sm
md
lg

กรุงไทยเปิด 5 มาตรการลุยช่วยลูกค้าสู้วิกฤต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารกรุงไทย ลุยช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ เปิด 5 มาตรการเยียวยา ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท 3 ลูกค้ามั่นใจฝ่าวิกฤต หลังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากธนาคาร

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB)
เปิดเผยว่า นับแต่เกิดปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการที่เข้าร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และของธนาคารเอง รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

นายฑิฆัมพร แก้วหลากสี เจ้าของแบรนด์ Theguard Original T-Shirt Shop ขายเสื้อผ้าในแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตบางบอน สาขาบิ๊กซีบางปะกอก เปิดเผยว่า ตนเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าแบบซื้อมาขายไป จากประตูน้ำไปขายที่ตลาดนัดจตุจักร เน้นคุณภาพ บริการเป็นกันเอง ซื่อสัตย์กับลูกค้า และด้วยความถนัดทางศิลปะ จึงขยายธุรกิจและมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง วิกฤตครั้งนี้หนักหนามาก ห้างปิด พ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดที่เป็นลูกค้าไม่มีการซื้อขายเพราะตลาดปิดตามมาตรการรัฐ ธนาคารช่วยพักชำระเงินต้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 3 เดือน สินเชื่อธุรกิจพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนทันที ประทับใจที่ธนาคารดูแลดี ถึงแม้จะเป็นลูกค้ารายเล็ก จะนำสิ่งที่ธนาคารช่วยเหลือไปช่วยลูกค้าอีกทอดหนึ่ง โดยขยายเวลาเครดิตให้ลูกค้านานขึ้น

น.ส.ศศิอำไพ ศิริวิโรจน์ เจ้าของซิเคด้า มาร์เก็ต หัวหิน ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจหัวหิน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีข่าวไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ซิเคด้า มาร์เก็ต ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนลดลงจากปกติ ในช่วงที่ซิเคด้า มาร์เก็ตเปิดวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงร้อยละ 85 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวโดยรวมลดลงร้อยละ 50 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และต้องปิดดำเนินการชั่วคราว ส่งผลให้ขาดรายได้ ธนาคารกรุงไทยเป็นที่แรกซึ่งให้ความช่วยเหลือ โดยพักชำระเงินต้นนาน 12 เดือน และให้ Soft Loan มาเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ ทำให้มั่นใจว่า จะสามารถรับมือและผ่านวิกฤตนี้ไปได้

นายณัฐพงษ์ ชูรัตน์ ผู้บริหารบริษัท Impex Marine ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตจตุจักร สาขา อ.ต.ก. เปิดเผยว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยวเดินทางหยุดนิ่ง โดยส่งผลกระทบให้รายได้บริษัทหายไปทันทีกว่า 50% ซึ่งผู้บริหารได้คาดการณ์ไว้ว่า การทำธุรกิจด้านเดียวอาจมีความเสี่ยง จึงได้หาพันธมิตรทางธุรกิจในแถบภาคพื้น South East Asia ซึ่งพอช่วยประคองธุรกิจ ประกอบกับการมีวินัยทางการเงิน ทีมงานที่ดีและทำตามแผนงานอย่างมีวินัย ทำให้สามารถรับมือได้ ธนาคารกรุงไทยได้ช่วยดูแลการลดต้นทุน พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนทันที บริษัทจะนำความช่วยเหลือของกรุงไทย ไปสานต่ออนาคตของบริษัท มั่นใจจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

สำหรับ 5 มาตรการที่ธนาคารกรุงไทยดูแลลูกค้า ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ลูกค้าสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ และลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 4 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 4 เดือน มาตรการที่ 2 ลูกค้าบุคคลและลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 6 เดือน

มาตรการที่ 3 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนอัตโนมัติ มาตรการที่ 4 ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) สูงสุด 12 เดือน ขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ สูงสุด 6 เดือน มาตรการที่ 5 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ทั้งนี้ ลูกค้าธนาคารกรุงไทยขอรับความช่วยเหลือในมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องต่อความต้องการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร.0-2111-1111 ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
กำลังโหลดความคิดเห็น...