xs
xsm
sm
md
lg

"คลัง" โอนเยียวยา 1,000 บาทให้ผู้พิการ 29 พ.ค.63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"คลัง" ย้ำเตรียมโอนเงินเยียวยา 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง ให้แก่ผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล e-Social Welfare รวม 1.99 ล้านราย โดยแบ่งเป็นผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลจาก สถ. กว่า 1.89 ล้านราย รวมถึง กทม. กว่า 8.7 หมื่นราย และเมืองพัทยาอีกกว่า 1.2 พันราย

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลายมาตรการ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติให้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดยเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.99 ล้านราย แบ่งเป็นผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จำนวน1,898,357 ราย กรุงเทพมหานคร จำนวน 87,359 ราย และเมืองพัทยา จำนวน1,286 ราย

ขณะนี้กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในการส่งข้อมูลของผู้มีสิทธิ เพื่อนำมาตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงิน และข้อมูลบุคคลที่มีชีวิตจากกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเมื่อได้รับการยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว กรมบัญชีกลางสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินสด ติดต่อรับได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับเงินในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน สามารถสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อดำเนินการขอรับเงินต่อไป” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น