xs
xsm
sm
md
lg

"คลัง" แจงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรที่รับ SMS ทั้ง 4.7 แสนคน ยังไม่ถูกตัดสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เหตุข้อมูลผิดพลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ผอ.ศสค." แจงกลุ่มผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 4.7 แสนราย ที่ได้รับ SMS แจ้งไม่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา เพราะความผิดพลาดจากมีชื่ออยู่ฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ พร้อมเร่งโอนเงินให้เสร็จสัปดาห์หน้า

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้กระทรวงการคลังได้มีการส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณายื่นขอทบทวนสิทธิภายใต้มาตรการเยียวยา 5,000 บาท โดยมีกลุ่มผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ จำนวน 4.7 แสนรายได้รับแจ้งว่า ไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบว่า ฐานข้อมูลเกษตกรที่กระทรวงการคลังได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเดือนมีนาคม 2563 และใช้ในการพิจารณาตรวจสอบคัดกรองผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร จำนวน 9 ล้านคน ต่อมา ในเดือนเมษายน 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิมาตรการเยียวยาเกษตรกร ทำให้ฐานข้อมูลเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรลดลงเหลือ 8.3 ล้านคน

กระทรวงการคลังขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าผู้ขอทบทวนสิทธิกลุ่มนี้ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคัดกรองให้อีกครั้งกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร็วที่สุด หากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยาให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ได้มีการส่ง SMS แจ้งให้ผู้ขอทบทวนสิทธิทราบแล้ว นอกจากนี้ ผู้ขอทบทวนสิทธิสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเทา “ตรวจสอบสถานะ” อีกทางหนึ่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น