xs
xsm
sm
md
lg

“ลวรณ” เผยบอร์ดเยียวยาโควิด-19 ประชุมพรุ่งนี้ คาด พม. มีข้อสรุปช่วยคนเปราะบางทางสังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“บอร์ดเยียวยาผู้รับผลกระทบโควิด-19” ที่มีปลัดคลังเป็นประธานฯ นัด 10 ปลัดถกเยียวยากลุ่มคนที่ตกหล่นและยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในวันพรุ่งนี้ คาดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเสนอแนวทางดูแลผู้เปราะบางทางสังคม เช่น กลุ่มผู้พิการ คนชรา เด็กทารก “ลวรณ” ระบุ คลังจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนชราและคนชายขอบที่ขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเข้าลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศร.) กล่าวว่า พรุ่งนี้ (1) นายประสงค์ พูนธเนศ ในฐานะประธานคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีปลัดทั้ง 10 กระทรวงร่วมเป็นกรรมการ จะมีการประชุมหารือถึงการดูแลกลุ่มคนที่ตกหล่นและยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ประชุมได้เคยมีการหารือกันไปแล้ว

โดยในการประชุมรอบที่แล้วนั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบางในสังคม เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มคนชรา เด็กแรกเกิด ซึ่งคาดว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะมีการเสนอข้อสรุปได้ในการประชุมรอบนี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมเชื่อว่ายังคงมีผู้มีอาชีพอิสระบางกลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี เนื่องจากไม่มีผู้ความช่วยเหลือ เช่น กลุ่มคนชรา กลุ่มคนชายขอบ ซึ่งควรต้องได้รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาทด้วยเช่นกัน ดังนั้น กระทรวงการคลังจะพิจารณาว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่คนกลุ่มนี้อย่างไรได้บ้าง เพื่อให้การดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของรัฐบาลสามารถครอบคลุมไปถึงคนกลุ่มนี้ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น