xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่ง “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ของ ก.ล.ต. กรณี “ชญานี โปขันเงิน” อีกราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ชญานี โปขันเงิน
วันนี้ (30 เม.ย. 63) ผู้พิพากษาศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีพักการให้ความเห็นชอบการเป็นบุคลากรในตลาดทุนของนางสาวชญานี โปขันเงิน ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับนายชยันต์ อัคราทิตย์ ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ ทั้งนางสาวชญานี และนายชยันต์ ได้ถูก ก.ล.ต.สั่งลงโทษพักการเป็นบุคลาการในตลาดทุนเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560-3 สิงหาคม 2561 จากการที่ได้เข้าให้ถ้อยคำแก่สำนักงาน ก.ล.ต.ในฐานะพยาน ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต.ดำเนินการตรวจสอบ นายสาคร สุขศรีวงศ์ ในข้อหาชักชวนบุคคลอื่นให้ซื้อหุ้น BSEC โดยอาศัยข้อมูลภายใน และทางสำนักงาน ก.ล.ต.พิจารณาว่าให้การขัดต่อความเป็นจริง มีเจตนาเพื่อช่วยเหลือปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อช่วยนายสาคร โดยศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่าการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสั่งเพิกถอนคำสั่งโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง

นางสาวชญานีกล่าวขอบพระคุณท่านผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมแก่ตนและนายชยันต์ โดยกล่าวว่า หลังจากที่ตนเองโดนลงโทษด้วยคำสั่งที่ "ไม่ชอบด้วยกฎหมาย" นี้ ตนยังได้รับความกดดันต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนอันเป็นเท็จจากบุคคลภายนอกที่ทำให้ตนได้รับความเสียหาย แม้ท้ายที่สุดบุคคลดังกล่าวได้รับสารภาพผิดต่อศาลในคดีอาญาที่ตนได้ฟ้องบุคคลดังกล่าวในฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้นได้ยอมรับว่าได้ร้องเรียนเรื่องราวอันเป็นเท็จและอีกหลายๆ กรณี ทั้งนี้ ตลอดชีวิตการทำงานในวงการตลาดทุนไทยของตนมากกว่า 30 ปี พบว่ามีปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดระบบพวกพ้องและมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม จนมีการใช้อำนาจที่มีเพื่อขจัดคู่แข่งทางธุรกิจ ดังนั้น ตนจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ในตลาดทุนยึดมั่นในธรรมาภิบาล มีความเป็นกลาง โดยเปิดใจรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การเคารพต่อกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...