xs
xsm
sm
md
lg

ราช กรุ๊ป ตั้งบริษัทร่วมทุน “อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราช กรุ๊ปจดทะเบียนตั้งบริษัทร่วมทุนกับ "นวนคร-พีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล" ภายใต้ชื่อ "อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่" เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า 40MW ใน จ.นครราชสีมา
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) RATCH เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงการลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40, 35 และ 25 ตามลำดับ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา ("โครงการฯ") นั้น

โดยผู้ถือหุ้นทั้งสามรายได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ภายใต้ชื่อ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Supply ระบบ Cogeneration ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 40 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดนครราชสีมา มูลค่าโครงการประมาณ 2,176 ล้านบาท โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนกรกฎาคม 2566


กำลังโหลดความคิดเห็น...