xs
xsm
sm
md
lg

"ธอส." ขยายพักหนี้เงินต้นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุข 4 เดือน ลดดอกเบี้ยเหลือ 1%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธอส. ขยายความช่วยเหลือครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวเนื่องงานสาธารณสุขและสถานพยาบาล ประกาศให้พักชำระเงินต้น 4 เดือน ลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00 % ต่อปี พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 20-30 เม.ย.63 ระบุ ความช่วยเหลือนี้จะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ที่ก่อนหน้า ธอส. เคยให้ความช่วยเหลือแก่แพทย์ พยาบาล เทคนิคทางการแพทย์ รังสีวิทยา และเภสัชกรไปแล้ว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่ ธอส. ได้จัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ตามนโยบายของ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าของธนาคารฯ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน 6 มาตรการ โดย ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อเข้า 6 มาตรการของธนาคารรวมแล้ว จำนวน 315,286 บัญชี วงเงินกู้ 320,625 ล้านบาท ล่าสุดในวันนี้ (17 เมษายน 2563)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการธนาคาร ธอส. ซึ่งมีนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร ยังได้มีมติเห็นชอบให้ ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมใน มาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับ "บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข" ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ซึ่งล่าสุด มีลูกค้าลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 6 แล้วเป็นจำนวน 873 บัญชี วงเงินกู้ 1,428 ล้านบาท จากเดิมผู้ที่มีสิทธิเข้ามาตรการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เทคนิคทางการแพทย์ รังสีวิทยา และเภสัชกร ให้ขยายไปสู่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล เช่น เจ้าหน้าที่ซักประวัติ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/เวรเปล พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี ในสถานพยาบาล ช่างซ่อมบำรุงประจำสถานพยาบาล พนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานพยาบาล และแม่บ้านในสถานพยาบาล เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความทุ่มเท เสียสละ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง ทั้งเพื่อการรักษา งานสนับสนุน และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อในการปฏิบัติงานได้ทั้งสิ้น โดย ธอส. จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 20-30 เมษายน 2563 สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร.0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...