xs
xsm
sm
md
lg

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เสนอขายหุ้นกู้ 600 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เสนอขายหุ้นกู้ 600 ลบ. อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.50% ให้สถาบัน-รายใหญ่จองซื้อ 27-29 เม.ย. เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ชำระคืนหนี้และหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2563 มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 27-29 เม.ย. 63 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.โกลเบล็ก บล.กรุงไทย ซีมิโก้ บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

ขณะที่ บริษัททริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ BBB- แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63


สำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ชำระคืนหนี้และหุ้นกู้ที่ครบกำหนด รวมทั้งเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะได้เงินก้อนนี้เข้ามาและใช้ภายในปีนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...