xs
xsm
sm
md
lg

ลูกค้า “ธอส.” ทยอยขอพักหนี้-ยกดอกเบี้ย 4 เดือน รวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลูกค้า ธอส.เข้าร่วมมาตรการพักหนี้ ยกดอกเบี้ย 4 เดือน แค่ 8 ชั่วโมง เกือบ 4 หมื่นล้านบาท เผยภาพรวมทั้ง 6 มาตรการสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ถึงกว่า 2.2 แสนบัญชี รวมวงเงินกู้กว่า 2.3 แสนล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคาร โดยนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร มีมติให้ธนาคารยกระดับมาตรการความช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) และยังถือเป็นของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ด้วยมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยเปิดให้ลูกค้าเริ่มแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการได้ ในวันนี้ (13 เมษายน 2563) เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ล่าสุด ณ เวลา 17.00 น. หรือเพียงแค่ 8 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มเปิดมาตรการ พบว่ามีลูกค้าของธนาคารแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 5 ผ่าน Mobile Application : GHB ALL แล้วจำนวนทั้งสิ้น 39,423 บัญชี วงเงินกู้ 39,525 ล้านบาท และเมื่อรวมทั้ง 6 มาตรการแบ่งเบาภาระ ลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้ตาม “โครงการ ธอส.ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” พบว่า มีลูกค้าเข้ามาตรการแล้วจำนวนถึง 221,912 บัญชี วงเงินกู้ 232,307 ล้านบาท โดยลูกค้าที่ได้รับอนุมัติให้เข้ามาตรการที่ 5 เรียบร้อยแล้วจะสามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 เดือนได้นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไปทันที และหลังจากที่ครบ 4 เดือนแล้ว สามารถกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเดิมก่อนเข้ามาตรการได้โดยไม่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม และธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระทั้ง 4 เดือน ให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา

สำหรับลูกค้าที่สามารถเข้ามาตรการที่ 5 ได้นั้นจะต้องมีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่เข้าข่ายใช้มาตรการถึง 1.1 ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย เพียงแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2563 สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร.0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...