xs
xsm
sm
md
lg

ออมสินส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้องค์กรการแพทย์-สาธารณสุข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ออมสิน" ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ตามโครงการ ก.คลังร่วมใจต้านภัย COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข รวมทั้งยังได้มอบผ่านคลัง หน่วยงานราชการที่ติดต่อใกล้ชิดกับประชาชน เผยเตรียมทยอยมอบให้องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อีกจนกว่าจะหมด 1 ล้านขวด

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสิน กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดทำแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้แก่ประชาชนภายใต้โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจต้านภัย COVID-19 และมีการเลื่อนกำหนดวันแจกให้ประชาชน จากเดิมวันที่ 27 มีนาคม 2563 และวันที่ 10 เมษายน 2563 ออกไปก่อน

ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ได้มีประกาศมาตรการการรักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่อยู่รวมกันหนาแน่น (Social Distancing) ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมนั้น

อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว และมีความห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเคร่งครัด

โดยในโอกาสที่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 107 ปี ธนาคารฯ จึงได้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจต้านภัย COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และสภากาชาดไทย

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังได้มอบผ่านกระทรวงการคลัง หน่วยงานราชการที่ติดต่อใกล้ชิดกับประชาชน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรของธนาคารทั้ง 18 ภาค เพื่อมอบให้ประชาชนต่อไป โดยธนาคารฯ จะทยอยมอบให้องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อีกจนกว่าจะหมด 1 ล้านขวด


กำลังโหลดความคิดเห็น...