xs
xsm
sm
md
lg

“เซ็ปเป้” เลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด “เซ็ปเป้เลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.83 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 10 เม.ย.นี้ มั่นใจในความพร้อมการจัดการจากปัญหาโรคระบาดโควิด-19

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล่าสุดรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 30 เมษายน 2563 และบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ที่เหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายหรือสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้สิทธิการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.83 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายนนี้ จากเดิมที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในพฤษภาคม 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAPPE กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2563 ยังมั่นใจจะรักษาการเติบโตได้ตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากได้วางแผนรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้ก่อนล่วงหน้า ขณะเดียวกัน ได้เร่งกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้บริโภคในช่วงฤดูร้อน

สำหรับปัญหาโรคระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและวางแผนงานรองรับไว้อย่างระมัดระวัง ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสินค้ากลุ่มสำคัญที่ต้องรักษาเป็นพิเศษภายใต้สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นการรักษาความเพียงพอของสินค้าเพื่อลดปัญหาสินค้าขาด ณ จุดจำหน่ายสินค้า การวางแผนกระบวนการขนส่งสินค้า การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การควบคุมต้นทุนสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมาตรการการกำกับดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญควบคู่กัน

นอกจากนี้ SAPPE มีการส่งออกสินค้าไปมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ถือเป็นการกระจายตัวของรายได้ ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ยังคงกังวลต่อปัญหาโรคระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรายได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงวางเป้าหมายรายได้ปี 2563 เติบโต 5-10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 3,386.86 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาทควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด


กำลังโหลดความคิดเห็น