xs
xsm
sm
md
lg

บสย.เริ่มมาตรการ Work from Home วันนี้ถึง 30 เม.ย.63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บสย. เริ่มใช้มาตรการ Work from Home ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เม.ย.63 รับสถานการณ์ COVID-19 ยกระดับความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.เริ่มใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่บ้าน Work from Home มีผลตั้งแต่วันนี้ รับสถานการณ์ COVID-19 ตามมาตรการด้านความปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อลดความแออัดในที่ทำงาน ทิ้งระยะห่าง 1-2 เมตร ตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ภายใต้แนวทางปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

1.ให้พนักงานประจำที่สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระ 2 ในสัดส่วน 65% Work from Home ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน พนักงานยังคงพร้อมกลับเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ได้ทันทีภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 นาที

2.ให้พนักงาน บสย. ที่ประจำสำนักงานเขตในภูมิภาคประจำการสาขาละ 2 คน ส่วนที่เหลือให้ Work from Home และ 3.ไม่อนุญาตให้พนักงานเดินทางไปต่างจังหวัดในขณะปฏิบัติงาน Work from Home

ทั้งนี้ มาตรการ Work from Home ประกาศใช้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงมา โดย บสย. พร้อมให้บริการด้านการค้ำประกันสินเชื่ออย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ COVID-19


กำลังโหลดความคิดเห็น...