xs
xsm
sm
md
lg

ผลิตภัณฑ์ตราเพชรซื้อหุ้นคืน ราคาหุ้นละ 5.50 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผลิตภัณฑ์ตราเพชรประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 94 ล้านหุ้น คิดเป็น ร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท รวมวงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสะท้อนสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินไม่เกิน 517 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนประมาณร้อยละ 9.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 94 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท สูงกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลังทำการ 5 วันที่อยู่ในราคา 4.38 บาทต่อหุ้น โดยจะดำเนินการผ่านรูปแบบการเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) บนกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯ ตัดสินใจดำเนินการเข้าซื้อหุ้นคืนเนื่องจากราคาหุ้น DRT ในปัจจุบันต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ หลังจากภาวะการลงทุนในตลาดทุนไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษัทฯ และยังเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) สูงขึ้นตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

“การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาราคาหุ้นไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของ DRT จากผลกระทบของปัจจัยลบที่เกิดขึ้น โดยโครงการนี้เราจะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการเข้ามาดำเนินการ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ดี และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของ DRT อีกด้วย” นายสาธิตกล่าว


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนการศึกษาป.โทต่างประเทศ ประจำปี 2563”
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนการศึกษาป.โทต่างประเทศ ประจำปี 2563”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดทุนไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทต่างประเทศ ปี 2563 ภายใต้ “โครงการ SET Scholarship 2020” โดยสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาที่หลากหลาย ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสเข้าทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจบการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-17 เม.ย. 2563 อ่านรายละเอียดที่ www.set.or.th/scholarship หรือสอบถามเพิ่มเติม SET Contact Center 0 2009 9999
กำลังโหลดความคิดเห็น...