xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.สร้างความเชื่อมั่นตลาดทุน ชง SSF ลงทุนในหุ้นเกิน 65% เฉพาะถึง มิ.ย.63 ยังคงระยะถือครอง 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต.ชงมาตรการร่วมสู้พิษโควิด-19 ให้ SSF ลงทุนในหุ้นเกิน 65% เฉพาะถึง มิ.ย.63 ยังคงระยะถือครอง 10 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงภายหลังร่วมประชุมในคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยระบุว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในด้านการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนนั้น ก.ล.ต.ได้เสนอกรอบมาตรการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว โดยเป็นมาตรการเฉพาะชั่วคราว จากกรอบของกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ซึ่งจะมีการแบ่งวงเงินลงทุนใหม่ เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นการเสนอให้ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนได้มากกว่า 65% เฉพาะถึงเดือน มิ.ย.63 สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนในส่วนนี้ ขณะที่ระยะถือครองหน่วยลงทุนยังคงเป็นไปตามกรอบเดิม 10 ปี ส่วนเรื่องของวงเงินจะมีการหารือกันต่อไป

"เป็น SSF ที่ให้ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับหรือเกินกว่า 65% ซื้อภายใน มิ.ย.63 ถือครองตามระยะเวลา SSF คือ 10 ปี สำหรับวงเงินลดหย่อนเป็นก้อนเงินใหม่ที่กระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาต่อไป" เลขาธิการ ก.ล.ต.ชี้แจงเพิ่มเติม


กำลังโหลดความคิดเห็น...