xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.คาดเคาะเกณฑ์กองทุน SSF ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต.พร้อมเปิดให้ บลจ.ออกกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เดือนกุมภาพันธ์นี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในการประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้ ก.ล.ต.เปิดให้ บลจ.สามารถส่งร่างเอกสารจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ให้ ก.ล.ต.พิจารณาได้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเสนอขายกองทุน SSF ให้ผู้ลงทุนโดยเร็ว

ทั้งนี้ แนวทางการจัดตั้งกองทุน SSF สามารถทำได้ทั้งการจัดตั้งกองทุนใหม่ หรือนำกองทุนที่มีอยู่มาขอแก้ไขเพื่อเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน SSF ได้

“ก.ล.ต.คาดว่าเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน SSF จะสามารถนำลงประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ ก.ล.ต.จะสามารถอนุมัติจัดตั้งกองทุน SSF ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เช่นกัน” นางสาวรื่นวดีกล่าว

ทั้งนี้ ภาครัฐเห็นความสำคัญที่ประชาชนจำเป็นต้องมีการออมการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาว จึงได้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุน SSF โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละ 30 ของรายได้และไม่เกิน 200,000 บาทในแต่ละปี


กำลังโหลดความคิดเห็น...