xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เผย AOT ขึ้นเบอร์ 1 มาร์เกตแคปใหญ่สุดในโลกกลุ่มสนามบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลท.เผย AOT ขึ้นเบอร์ 1 มาร์เกตแคปใหญ่สุดในโลกกลุ่มสนามบิน BDMS อันดับ 3 กลุ่มการแพทย์ SCC อันดับ 8 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยแพร่ SET Note ฉบับส่งท้ายปี จัดอันดับขนาดหุ้นไทยเมื่อเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก การเติบโตของธุรกิจไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้หุ้นไทยมีขนาดใหญ่ขึ้นติดอันดับต้นๆ ของโลก จากข้อมูล market capitalization สกุลดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 62 รายกลุ่มอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ Global Industry Classification Standard (GICs) แสดงให้เห็นว่า หุ้นที่ใหญ่ที่สุดในไทยของแต่ละอุตสาหกรรมมี market capitalization ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลกจำนวนหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน

จากการประเมินทั้งหมด 27 กลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นไทยมีขนาดใหญ่ติด top 10 ของโลก ใน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่

กลุ่มสนามบิน โดย AOT มี market capitalization ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก

กลุ่มการแพทย์ โดย BDMS มี market capitalization ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง โดย SCC มี market capitalization ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก

อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนหุ้นที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม การเปรียบเทียบเฉพาะอันดับอาจให้ภาพที่ไม่สมบูรณ์ จึงเรียงลำดับ market capitalization จากมากไปน้อย และจัดกลุ่ม 10 กลุ่มตามขนาดของหุ้นในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่าหุ้นไทยใหญ่ติดอันดับ top decile หรืออยู่ในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 10% แรกของอุตสาหกรรมในจำนวน 17 กลุ่มอุตสาหกรรม และในจำนวนนี้มี 7 กลุ่มที่หุ้นไทยใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ตารางที่ 1) ได้แก่

กลุ่มสนามบิน โดย AOT มีขนาดใหญ่ที่สุด ตามด้วยสนามบิน AENA ในสเปน

กลุ่มธนาคาร โดย SCB มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 115 จาก 1,647 หุ้นทั่วโลก

กลุ่มปิโตรเคมี โดย PTTGC มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 58 จาก 1,700 หุ้นทั่วโลก

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง โดย SCC มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 8 และใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง โดย CK มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 122 จาก 1,251 หุ้นทั่วโลก

กลุ่มสินเชื่อบุคคล โดย MTC มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 และใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย DELTA มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 129 จาก 1,625 หุ้นทั่วโลก

กลุ่มพลังงาน โดย PTT มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 27 และใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดย CPF มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 88 จาก 2,002 หุ้นทั่วโลก

กลุ่มการแพทย์ โดย BDMS มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 เป็นรอง HCA ในสหรัฐอเมริกา และ AIER EYE ในจีน

กลุ่มโรงแรม โดย MINT มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 14 และใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กลุ่มโทรคมนาคม โดย ADVANC มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 34 จาก 420 หุ้นทั่วโลก

กลุ่มสื่อ โดย VGI มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 138 จาก 1,667 หุ้นทั่วโลก

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย CPN มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 41 จาก 2,029 หุ้นทั่วโลก

กลุ่มร้านอาหาร โดย M มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 36 จาก 373 หุ้นทั่วโลก

กลุ่มค้าปลีก โดย CPALL มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 31 และใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กลุ่มสาธารณูปโภค โดย GULF มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 66 จาก 943 หุ้นทั่วโลก

ตลท.ระบุว่า ในปีนี้หุ้นไทยติดอันดับ top 10 ของโลก และใหญ่ที่สุดในอาเซียน และติดในกลุ่ม top decile ของโลกในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เมื่อหุ้นไทยขนาดใหญ่ขึ้นตามความก้าวหน้าของธุรกิจ ความน่าสนใจของหุ้นจะเพิ่มขึ้นในสายตานักลงทุน และด้วยศักยภาพของธุรกิจไทย ทั้งความชำนาญในธุรกิจเดิมบวกการสร้างนวัตกรรม การขยายไปในธุรกิจใหม่ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน การเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจไทยยังคงมีโอกาสเติบโตซึ่งจะสะท้อนในราคาหุ้น และ market capitalization ที่เพิ่มขึ้น และมีอันดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วโลกในปีต่อๆ ไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...