xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี ออลล์ รับรางวัล SET Awards 2019 ด้านความยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2019 เพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ รางวัล Business Excellence ด้านความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และรางวัล Sustainability Excellence การสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ซีพี ออลล์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ได้รับรางวัล SET Awards 2019 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล


นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มิติด้านสังคม บริษัทมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ และรายได้ด้วยการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย(SME) ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน “. และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “7 Go Green” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ “ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก” ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศมาตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี

“ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ ลดวันละถุง คุณทำได้ พร้อมส่งต่อโอกาส. กว่า 134 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จากความร่วมมือของลูกค้าที่ปฏิเสธรับถุงพลาสติก ล่าสุด เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก เราได้ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมทั้งเชิญชวนลูกค้านำถุงผ้า หรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้แทนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป” นายสุวิทย์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น