xs
xsm
sm
md
lg

TMB-TBANK ร่วมปรับฐานดอกเบี้ย ลด ดบ.กู้-คง ดบ.ฝาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) และธนาคารธนชาต (TBANK) ประกาศปรับฐานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร่วมกัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนทางการเงินของลูกค้า และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR (Minimum Retail Rate) ปรับลดลงลง 0.35% ดอกเบี้ยเงินกู้ MOR (Minimum Overdraft Rate) ปรับลง 0.25% ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR  (Minimum Loan Rate) ปรับลง 0.125% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR MOR และ MLR ของทั้ง 2 ธนาคารอยู่ในระดับเดียวกันที่ 7.150%, 7.175% และ 6.65%  ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการร่วมมือกันระหว่าง 2 ธนาคาร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการออมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยสำหรับเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี โน ฟิกส์ (TMB NO FIXED) ยังคงให้อัตราดอกเบี้ยรวมดอกเบี้ยโบนัสพิเศษสูงสุดที่ 1.6% ซึ่งเงินฝาก No Fixed นี้ ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับทีเอ็มบีอย่างสม่ำเสมอ ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งดอกเบี้ยสูงพร้อมกับความความยืดหยุ่นในการทำธุรกรรม ด้าน ME SAVE ของ ME by TMB ซึ่งเป็นเงินฝากรูปแบบดิจิทัล ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.7% เช่นเดิม ตอบโจทย์ลูกค้าที่เน้นการออมเงินเป็นหลัก ตอกย้ำว่าลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า

นายปิติ  ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี และนายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต กล่าวร่วมกันว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ 2 ธนาคารให้มีฐานดอกเบี้ยเงินกู้ที่เท่ากันในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ แนวทางในการบริหารงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นสถาบันการเงินที่เดินเคียงข้างไปพร้อมกับลูกค้าของธนาคาร และเป็นสถาบันที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับของประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของธนาคาร ให้ได้เลือกใช้อย่างเหมาะสมต่อความต้องการ
กำลังโหลดความคิดเห็น