xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันการเงิน เปิดทำการตามปกติ 30 ธันวาคม 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธปท.กำหนดให้วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากเป็นวันทำการสุดท้ายของปีซึ่งจะมีธุรกรรมจำนวนมากที่ตกลงชำระราคาในวันดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น