xs
xsm
sm
md
lg

“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ขอ ปชช. อดใจรอ “ชิมช้อปใช้ 3”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ขอประชาชนอดใจรอ “มาตรการชิมช้อปใช้เฟส 3” ด้าน “อุตตม สาวนายน” ระบุ ยังต้องรอผลประเมินโครงการชิมช้อปใช้ 1 และ 2 ที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายใน 1 เดือนนี้ก่อน เหตุ ยังต้องพิจารณาจำนวนประชาชนที่อยากลงทะเบียนใช้สิทธิ์ รวมถึง การปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ในเฟส 3

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการประเมินผลโครงการชิมช้อปใช้ทั้งระยะ 1 และ 2 เพื่อเตรียมพิจารณาถึงแนวทางสำหรับการออกมาตรการชิมช้อปใช้ระยะที่ 3 ออกมาตการชิมช้อปใช้ ระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตาม ตนขอให้ประชาชนอดใจรอ ทั้งนี้ การออกมาตรการชิมช้อมใช้ 1 และ 2 นั้น มีวัตถุประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้ง หวังใช่มาตรการดังกล่าวนี้เพื่อช่วยประคับประคองกำลังซื้อของประชาชนภายในประเทศหลังจากที่ภาคส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง

ด้านนายอุตตม สาวนายน รัฐมาตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติม โดยคาดว่ากระทรวงการคลังจะใช้เวลา 1 เดือนเพื่อประเมินว่ามาตรการชิมช้อปใช้ 1 และ 2 ที่ออกไปแล้วนั้น จะมีผลอย่างไรบ้าง ส่วนการจะออกมาตรการฯ ระยะที่ 3 และเปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนอีกหรือไม่นั้น กระทรวงการคลังยังต้องพิจารณาดูว่าประชาชนมีความต้องการที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมกับมาตรการฯ นี้อีกมากน้อยแค่ไหน อีกทั้ง ยังต้องพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เช่น ความจำเป็นที่ต้องอุดหนุนเงิน 1,000 บาทในกระเป๋า 1

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกรุงไทยยังได้รายงานผลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ตามมาตรการชิมช้อบใช้ ระยะที่ 2 ในวันนี้ (30) ว่า มีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ครบทั้ง 3 ล้านรายแล้ว ซึ่งส่งผลให้มียอดรวมของผู้ลงทะเบียนฯ อยู่ที่ 13 ล้านรายตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ประชาชนที่ร่วมโครงการยังจะสามารถใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเกชั่นเป๋าตุงได้จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. นี้ นอกจากนี้ ในวันที่ 1 พ.ย. นี้ ธนาคารกรุงไทยยังเตรียมให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักทั่วประเทศเพื่อเปิดตัวแคมเปญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการชิมช้อปใช้ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น