xs
xsm
sm
md
lg

EASTW รุกขายน้ำใน-นอก EEC ยกระดับให้บริการน้ำครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW
ผู้จัดการรายวัน 360 ํ - อีสท์ วอเตอร์เผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เดินหน้าเน้นทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งระยอง ราชบุรี และอยุธยา สู่การเป็นผู้นำการให้บริการน้ำแบบครบวงจรของประเทศ

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW เปิดเผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจร ทั้งเรื่องการบริการจัดหาแหล่งน้ำดิบ บริการด้านการลงทุนวางท่อน้ำดิบ และบริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ การให้บริการติดตั้งระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ควบคุมคุณภาพน้ำที่ส่งจ่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้น้ำแต่ละอุตสาหกรรม ให้บริการด้านบริหารกิจการประปาทั้งในระบบประปาผิวดินและระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบผลิต งานบำรุงรักษาและระบบส่งจ่ายน้ำประปา ตลอดจนการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร

ปี 2562 EASTW เน้นดำเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำแบบครบวงจรของประเทศ ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ ทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เช่น โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จ.ระยอง ที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม กำหนดการแล้วเสร็จกลางปี 2563 และส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมตามสัญญาการันตีปริมาณขั้นต่ำ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อปี โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม กำหนดการแล้วเสร็จปี 2564 และส่งจ่ายน้ำอุตสาหกรรมตามสัญญา ปริมาณเฉลี่ยสูงสุด 22 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

นายจิรายุทธกล่าวถึงโครงการงานระบบประปาและบำบัดน้ำเสียพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ให้บริการน้ำครบวงจรทั้งน้ำประปา 20,000 ลบ.ม.ต่อวัน การบำบัดน้ำเสีย 16,000 ลบ.ม. และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 5,000 ลบ.ม. แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกในอนาคต โครงการให้บริการบำบัดน้ำเสียบริษัทราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี (RGI) จ.ราชบุรี ให้บริการน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 1,000 ลบ.ม.ต่อวัน

ปัจจุบันรับรู้รายได้จากการบริการแล้วปลายปี 2561 โครงการให้บริการบำบัดน้ำเสียให้บริษัทอยุธยากล๊าส อินดัสทรี (AGI) จ.พระนครศรีอยุธยา ให้บริการน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย 3,000 ลบ.ม.ต่อวัน ปัจจุบันรับรู้รายได้จากการบริการแล้วเมื่อเดือน มิ.ย. 2562 นอกจากนี้ยังมีการหาโอกาสในธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการให้บริการแก่พื้นที่นอกเขตอีอีซีด้วย

“ที่ผ่านมา EASTW เน้นย้ำให้เห็นถึงการเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจรและใส่ใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง ซึ่งอีสท์วอเตอร์จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำรองรับการเติบโตโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในอนาคต” นายจิรายุทธกล่าว

สำหรับผลงานไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,195.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดนี้ปีก่อนที่ทำไว้ 1,047.68 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 270.31 ล้านบาท ลดลงจากงวดนี้ปีก่อนที่ทำไว้ 280.66 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายนํ้าดิบสำหรับ 6 เดือนแรก ปีนี้ 1,429.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244.80 ล้านบาท หรือ 20.66% เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกปี 2561 โดยมีปริมาณนํ้าดิบจำหน่ายรวม 142.03 ล้าน ลบ.ม.

ขณะที่มีรายได้จากการขายนํ้าประปาสำหรับ 6 เดือนแรกปีนี้ 751.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.57 ล้านบาท หรือ 5.55% เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรก ปี 2561 โดยมีปริมาณนํ้าประปาจำหน่ายรวม 50.29 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 2.41 ล้าน ลบ.ม. หรือ 5.02% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรก ปี 2561

ทั้งนี้ EASTW กำไรขั้นต้นธุรกิจนํ้าประปาสำหรับ 6 เดือนแรกปีนี้ 260.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.26 ล้านบาท หรือ 0.10% เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกปี 2561 จากรายได้การขายนํ้าประปาเพิ่มขึ้นสุทธิกับค่าเสื่อมราคาจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สัมปทานของกิจการประปาที่มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และค่าซ่อมบำรุงท่อส่งนํ้าประปา


กำลังโหลดความคิดเห็น...