xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.รับหลักทรัพย์ AWC เข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลท.รับหลักทรัพย์ AWC เข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 62 ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 6,957 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-3 ต.ค. 62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ AWC เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กำหนดวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันที่เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 10 ต.ค. 62 โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นชำระแล้ว 30,957 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 30,957 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 6,957 ล้านหุ้น เสนอขายประชาชนทั่วไปจำนวน 6,957 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-3 ต.ค. 62 ขณะที่มีการจำหน่ายหุ้นสำหรับการจัดสรรส่วนเกิน จำนวน 1,043 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นการยืมหุ้นมาจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี

AWC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก 12 บริษัท


กำลังโหลดความคิดเห็น...