xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดไฟเขียว “กฤษณ์ ณรงค์เดช” นั่งประธาน RML

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML
"ไรมอน แลนด์" เผยผลบอร์ดอนุมัติตั้ง "กฤษณ์ ณรงค์เดช" นั่งแท่นประธานกรรมการบริษัท หวังผลักดันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าใหม่

นายไลโอเนล ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการบริษัท โดยหากได้รับอนุมัติแล้ว ทั้ง 2 ท่านจะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ซึ่งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 จะมีขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

ในการตัดสินใจของคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้ คณะกรรมการได้เล็งเห็นว่าบุคคลดังกล่าวในครอบครัวณรงค์เดชเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ของการทำธุรกิจในบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด (KPNL) ที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมระดับบนเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการวางกลยุทธ์และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งการเข้ามาเสริมศักยภาพทางธุรกิจในครั้งนี้ บริษัทมองว่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

สำหรับบทบาทหน้าที่ของกรรมการทั้ง 2 ท่านนั้น คือ กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัท เพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้า พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของ KPNL

“กรรมการที่เข้ามาจาก KPNL นั้นมีบทบาทเพื่อสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งในแง่ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และเพื่อเช่า ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงถือครองหุ้นในสัดส่วนเดิม ทางกลุ่ม ไรมอน แลนด์ มั่นใจว่าการสนับสนุนจากครอบครัวณรงค์เดชจะช่วยให้บริษัทรักษาฐานที่แข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีมาร์เกตแชร์เป็นอันดับหนึ่งที่ 16% ในตลาดนี้” นายไลโอเนล ลี กล่าว

ปัจจุบันกลุ่ม KPNL รวมกับหุ้นที่ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ถือในนามส่วนตัวมีจำนวนรวม 892 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 21.4% (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562) โดยเมื่อมองโครงสร้างคณะกรรมการของไรมอน แลนด์ ในปัจจุบันที่มีตำแหน่งกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน การแต่งตั้งบุคคลครอบครัวณรงค์เดชเป็นตัวแทนของ KPNL ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทนั้น กำหนดให้สูงสุดไม่เกินจำนวน 2 ท่าน จาก 9 ท่านดังกล่าว จะเห็นว่าบุคคลในครอบครัวณรงค์เดชที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทจะไม่สามารถมีอิทธิพลหรือควบคุมการดำเนินการหรือการตัดสินใจในเรื่องใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท แต่จะเข้ามาช่วยผลักดันในด้านการขยายฐานลูกค้า ซึ่งจะทำให้บริษัทรักษาความเป็นอันดับหนึ่งด้านมาร์เกตแชร์ในตลาดคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีอย่างแข็งแกร่งต่อไป
นายไลโอเนล ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML


กำลังโหลดความคิดเห็น...