xs
xsm
sm
md
lg

บล.โนมูระ พัฒนสิน เผยผู้ถือหุ้นใหญ่จะเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทำเทนเดอร์ฯ ที่หุ้นละ 2.51 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


CNS เผยผู้ถือหุ้นใหญ่จะเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทำเทนเดอร์ฯ ที่หุ้นละ 2.51 บาท ขณะที่ ตลท.ขยายราคาสูงสุดและต่ำสุด

บล.โนมูระ พัฒนสิน (CNS) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (3 ต.ค.) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือจาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte., Ltd. (NAIS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 85.78% แสดงความประสงค์ขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือที่อัตรา 2.51 บาท/หุ้น

การขอเพิกถอนหุ้นดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มบริษัท Nomura (ซึ่งรวมถึง Nomura Holdings, Inc. (Nomura HD) ในฐานะบริษัทแม่ของ NAIS และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นๆ ของ Nomura HD) และบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างกันตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทย่อยของ NAIS เมื่อปี 57 จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการโดย NAIS กลุ่มบริษัท Nomura เชื่อว่าการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในกลุ่ม Nomura ให้มีความใกล้ชิดและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และจะทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็วขึ้นทำให้สามารถนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ย. 62

ขณะที่ราคาหุ้น CNS ปิดตลาดล่าสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่ 1.55 บาท/หุ้น


ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า เพื่อให้หุ้น CNS สามารถมีการซื้อขายต่อไปได้ตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29 (3) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 กำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ CNS ในวันที่ 4 ต.ค. 62 มีราคาสูงสุดและต่ำสุดไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...