xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.ปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ต.ค.62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธปท.ปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ มีผล 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบการดำรงตำแหน่งของผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังนี้

1.นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร

2.น.ส.นวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

3.นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารงานปฏิบัติการ

4.นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1

5.นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมาย

6.นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

7.เลื่อนตำแหน่ง นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2

8.เลื่อนตำแหน่ง นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...