xs
xsm
sm
md
lg

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทคถือหุ้น KPN Academy 57.52%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทคเข้าลงทุนใน เคพีเอ็น อะคาเดมี 57.52% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ KPNA ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญ คิดเป็นมูลค่ารวม 460.18 ล้านบาท เดินหน้าลุยธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีสากล ภายใต้แบรนด์ “KPN Music” โรงเรียนสอนภาษาจีน “KPN Chinese” และการเป็นผู้ให้บริการระบบกวดวิชา U-Sierra platform & AD’TID

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด (KPNA) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 57.52 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ KPNA ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญ (Share Swap) คิดเป็นมูลค่ารวมการลงทุนไม่น้อยกว่า 460.18 ล้านบาท เดินหน้าแตกไลน์ลุยธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีสากล ภายใต้แบรนด์ “KPN Music” โรงเรียนสอนภาษาจีน “KPN Chinese” และการเป็นผู้ให้บริการระบบกวดวิชา U-Sierra platform & AD’TID ทั้งนี้ KPN Music คือโรงเรียนสอนดนตรีสากลทุกประเภท รวมถึงบัลเลต์และแดนซ์ เป็นแบรนด์ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการกว่า 48 สาขาทั่วประเทศ สำหรับ KPN Chinese โรงเรียนสอนภาษาจีน ปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการรวม 7 สาขา

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายและแตกไลน์ไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตภายใต้แบรนด์โรงเรียนสอนดนตรีที่เก่าแก่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่มีข้อตกลงร่วมกัน โดยผู้ขายจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จและครบถ้วนก่อนการเข้าทำรายการ คาดว่าการเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินเดือนมกราคม 2563

ขณะที่ KPN Music ในฐานะธุรกิจหลักที่ทาง KPNA เป็นผู้เข้าลงทุน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช และบุตรชาย คือ คุณณพ ณรงค์เดช โดยได้สืบสานต่อเจตนารมณ์ของครอบครัว โดยเชื่อว่าดนตรีสามารถส่งเสริม และจรรโลงสังคมได้ และดนตรียังมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของเยาวชน นอกจากนี้ คุณครูสอนดนตรีของ KPN Music จะต้องผ่านการ audition ตามระบบก่อน โดยจะมีการแบ่งระดับคุณครูออกเป็น 3 ระดับเพื่อควบคุมคุณภาพ ประกอบกับในโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อน

ผู้ปกครองล้วนหันมาให้ความสำคัญต่อการเพิ่มทักษะทางด้านดนตรีให้แก่บุตรหลาน เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาทางด้านสมอง การเข้าสังคม ความมั่นใจในตัวเอง รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทางด้านอาชีพได้ในอนาคต นอกจากจะมีธุรกิจของ KPN Music แล้วยังมี KPN Chinese ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ก็เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในตลาด รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการระบบกวดวิชา U-Sierra platform & AD’TID นอกจากนี้ยังมีโอกาสด้านการประมูลงานจากภาครัฐ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาทาง KPNA ก็มีโอกาสสร้างรายได้ผ่านช่องทางการประมูลงานโครงการให้ความรู้ทางด้านดนตรีให้แก่โรงเรียนของรัฐบาลที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งของ KPNA เช่นกัน ซึ่งจากการประเมินมูลค่ากิจการของ KPNA ในปัจจุบันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท โดยไม่รวมรายได้จากงานภาครัฐที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...