xs
xsm
sm
md
lg

SET Social Impact Gym 2019 มุ่งสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


SET Social Impact Gym 2019 มุ่งเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคสังคม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อขยายการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นประธานเปิดงาน SET Social Impact Gym 2019 : Six Pack Day เพื่อรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจจากธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในโครงการ SET Social Impact Gym 2019 กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ SET Social Impact ดิจิทัลแพลตฟอร์มบน www.setsocialimpact.com ตั้งแต่ปี 2016 เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคสังคม พื้นที่แบ่งปันทรัพยากร แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อขยายการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม (social impact) โดยในปี 2017 ได้ต่อยอดความสำเร็จจากแพลตฟอร์มสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise : SE) ผ่านโครงการ SET Social Impact Gym กิจกรรมที่ผสานความร่วมมือจากโค้ชจิตอาสาที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมให้แข็งแกร่งและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม ทั้งการสร้างแบรนด์ การบริหารการผลิต และการออกแบบ มาร่วมให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 3 เดือน ผ่านโปรแกรมเวิร์กชอปแบบตัวต่อตัวและมีพี่เลี้ยงตลอดโครงการ

ขณะเดียวกัน โครงการ SET Social Impact Gym 2019 มี SE ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าร่วมโครงการ 14 ราย จากผู้สมัครกว่า 200 ราย และจำนวนโค้ชจิตอาสาเพิ่มขึ้นเป็น 33 ท่าน และความพิเศษของปีนี้โครงการได้ออกแบบการพัฒนาศักยภาพที่เน้นการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับธุรกิจในช่วงเริ่มต้น โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคดิจิทัลเพื่อการจัดการและบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีพื้นที่การทำงานในส่วนภูมิภาคได้ขยายผลโครงการ SET Social Impact Gym สู่ภูมิภาคภายใต้โปรแกรม N-E-S (North - E-san - South Impact Gym) ด้วยแนวคิดการสร้างผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เข้มแข็งในท้องถิ่น (Local-to-Local Growth) อย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพของตลาดทุน ด้วยพื้นที่นำร่องเบื้องต้นที่ จ.เชียงราย โปรแกรม N-E-S เป็นความร่วมมือกับพันธมิตรภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคสังคม และสื่อมวลชนในท้องถิ่น โดยมีนักธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ร่วมเป็นหัวหอกในการขับเคลื่อน สร้างการเติบโตในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นควบคู่กันไป กล่าวคือ เป็นการขับเคลื่อนการเติบโตแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ด้วยศักยภาพของตลาดทุน

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการที่ผ่านมา SET Social Impact Gym 2017 ปัญหาของ SE ส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสังคม แต่ยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจมีผลกำไรและสามารถเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งภาคธุรกิจสามารถเข้ามาตอบโจทย์ด้านนี้ โดยปี 2017 มี SE เข้าร่วม 13 รายและมีโค้ชจิตอาสาจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 13 ท่าน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยติวเข้มเพื่อพัฒนาทักษะการทำธุรกิจให้กับ SE ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ต่อยอดความฝันที่อยากช่วยเหลือสังคมโดยการขับเคลื่อนด้วยกลไกการประกอบธุรกิจ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม

ด้าน SET Social Impact Gym 2018 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพให้กับ SE อย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงทั้ง “S” Social และ “E” Enterprise ปี 2018 มีโค้ชจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นถึง 25 ท่าน มาร่วมเสริมความแข็งแกร่งให้ SE 19 ราย ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีและแก้ปัญหาสังคมไทย 5 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม กลุ่มเปราะบาง และการพัฒนาชุมชน

ด้านความสำเร็จของโครงการ SET Social Impact Gym ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมกว่า 50% ที่เข้าร่วมสามารถพัฒนาธุรกิจ สร้างยอดขาย โดยต่อยอดทางธุรกิจได้ถึง 25 คู่ค้าทางธุรกิจเกิดเป็นการลงทุนทางสังคม (social impact investment) มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 21.27 ล้านบาท

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือผู้สนใจทั่วไปติดตามข้อมูลหลักสูตรอบรมหรือการส่งเสริม SE ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact


กำลังโหลดความคิดเห็น...