xs
xsm
sm
md
lg

บางจากฯ เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนรองรับแผนขยายกิจการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


BCP เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนรองรับแผนขยายกิจการ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้สอดคล้องและรองรับกับแผนการเติบโตในอนาคต

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เปิดเผยว่า บริษัทพิจารณาออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินไปใช้ลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้สอดคล้องและรองรับแผนการเติบโตในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ก่อนกำหนด หลังครบอายุ 5 ปี หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน

ในด้านของความเสี่ยงนั้น ทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "A" แนวโน้ม "คงที่" และจัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่ "BBB+" ซึ่งยังจัดอยู่ในระดับน่าลงทุน หรือ Investment Grade ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...