xs
xsm
sm
md
lg

เคาะสั่งลา EARTH / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา คงจะทำให้ผู้ถือหุ้นจำนวนกว่า 1.6 หมื่นราย มีความหวังขึ้น เพราะผู้บริหารบริษัทฯ เปิดเผยถึงแผนการกอบกู้วิกฤต และประกาศนำหุ้นกลับเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง

แผนการกู้วิกฤตของ EARTH ที่ฝ่ายบริหารบริษัทฯ นำเสนอ ประกอบด้วย การชำระหนี้หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน (B/E) ซึ่งจะใช้วิธีแปลงหนี้เป็นทุน หรือชำระด้วยเงินสดภายใน 7 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย ส่วนเจ้าหนี้สถาบันการเงิน จะแปลงหนี้เป็นทุนหรือชำระด้วยเงินสดภายใน 10 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องให้วงเงินสินเชื่อเดิมแก่บริษัท

ขณะที่การประกอบธุรกิจ จะมีพันธมิตรที่เป็นเจ้าของเหมืองในอินโดนีเชีย เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน สนับสนุนด้านเงินทุน และเมื่อจัดโครงสร้างภายในและการจัดทำงบการเงินเสร็จสิ้น จะยื่นเรื่องเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

แม้ผู้บริหาร EARTH ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่า แผนทั้งหมดจะแล้วเสร็จเมื่อใด แต่วิสัยทัศน์ที่แสดงออกมา ได้ปลุกความหวังของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

เพราะถ้าสามารถแก้วิกฤตได้จริง ชำระหนี้ได้ตามที่ประกาศ และนำหุ้นกลับเข้ามาซื้อขายได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นต่างประเทศก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะได้รับการเยียวยาจากความสูญเสียใน EARTH

ความหวังของผู้ถือหุ้นที่ถูกปลุกให้ลุกโชนอีกครั้ง จากผู้บริหาร EARTH จะมีผลอย่างยิ่งต่อการซื้อขายหุ้น EARTH

ครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 11-19 กันยายนนี้ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในวันที่ 20 กันยายน

เพราะถ้าผู้ถือหุ้นเชื่อผู้บริหารบริษัท เกิดความมั่นใจว่า EARTH อยู่ในฐานะที่ฟื้นฟูได้ และจะกลับเข้ามาดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่หุ้นมีโอกาสกลับมาซื้อขายในตลาดหุ้นอีกครั้ง ก็คงไม่ขายหุ้นออก

แต่ฝ่ายบริหาร EARTH จะกอบกู้วิกฤตได้จริงหรือ แผนการแก้ปัญหาทางการเงินและการประกอบธุรกิจจะสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารแสดงความมั่นใจไว้หรือไม่

เพราะปัญหาภายในของ EARTH ยังมีมุมมองที่แตกต่าง โดยนักลงทุนทั่วไปอาจไม่มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารจะฟื้นฟูฐานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

ปัญหาของ EARTH มีมุมมองในหลายมิติ ทั้งในแง่ดีและแง่ลบ และแต่ละมุมมองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องออกประกาศเตือนผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปให้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขาย และถือเป็นคำเตือนครั้งสุดท้าย

ชะตากรรมของหุ้น EARTH ถูกตัดสินแล้ว โดยหลังจากเปิดให้ซื้อขายครั้งสุดท้าย 7 วันทำการ ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนพ้นออกจากตลาดหุ้น

แต่ชะตากรรมของผู้ถือหุ้นจำนวนกว่า 1.6 หมื่นราย จะต้องตัดสินระหว่างวันที่ 11-19 กันยายนนี้ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องเลือกชะตากรรมตัวเอง

และมีเพียง 2 ทางเลือกเท่านั้น จะถือหุ้นต่อรอการฟื้นฟู หรือตัดใจขายทิ้ง

วิสัยทัศน์การแก้ปัญหาที่ผู้บริหาร EARTH แสดงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน มีส่วนชี้นำการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอยู่ไม่น้อย

เพราะส่วนใหญ่ไม่อยากจะขายหุ้นทิ้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เนื่องจากทำใจตัดขาดทุนไม่ไหว เมื่อถูกโน้มน้าวให้เห็นโอกาส

การฟื้นฟูกิจการอาจทำให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ ถือหุ้นต่อไป โดยฝากความหวังทั้งหมดไว้กับผู้บริหาร EARTH

แต่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องค้นหาคำตอบภายใน 7 วันทำการของตลาดหุ้นคือ  แผนฟื้นฟู EARTH จะเป็นไปได้จริงหรือไม่

ถ้าหาคำตอบได้ว่า แผนฟื้นฟูมีความเป็นไปได้จริง ถือหุ้นไว้ต่อไปเถิด อย่าขายทิ้ง แต่ถ้าหาคำตอบไม่ได้ภายใน 7 วันทำการของตลาดหุ้น ต้องตัดสินใจแล้วจะขายทิ้งดีหรือไม่กำลังโหลดความคิดเห็น...