xs
xsm
sm
md
lg

เปิดอบรม Train the Trainers : Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน รุ่นที่ 4

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบสื่อความรู้และเปิดการอบรม “Train the Trainers : Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน รุ่นที่ 4” โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก 5 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อเป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้การวางแผนการเงินการลงทุนเพื่อการเกษียณแก่พนักงานใน 34 องค์กรทั่วประเทศ มุ่งสร้าง “องค์กรเกษียณสุข” องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการดูรายละเอียด www.set.or.th/happymoney


กำลังโหลดความคิดเห็น...