xs
xsm
sm
md
lg

"คลัง" เผยภาวะเศรษฐกิจเดือน ก.ค.ปรับตัวดีขึ้น มูลค่าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 4.3%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โฆษก สศค. เผยเศรษฐกิจไทยเดือน ก.ค.62 เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 4.3% และมูลค่าการนำเข้าสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัโต 1.7% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การลงทุนเอกชนในหมวดก่อสร้างชะลอตัว 4.5% ส่วนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 218.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ย้ำยังคงติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศอย่างใกล้ชิด

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน ก.ค.62 ว่า เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ทั้งนี้ สะท้อนได้จากการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น โดยปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัว 17.5% ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ชะลอตัว -9.1% จากปัจจัยฐานสูงในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หากหักปัจจัยพิเศษดังกล่าว จะพบว่า ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอตัวลดลงอยู่ที่ -2.6% ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลงอยู่ที่ระดับ 62.2 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้า

ด้านการลงทุนภาคเอกชนมีการปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรซึ่งสะท้อนจากปริมาณนำเข้าสินค้าทุนกลับมาขยายตัว 9.9% ขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอตัว -2.4% ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างสะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศชะลอตัว 4.5% เช่นเดียวกับภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ที่ชะลอตัว -6.0% และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างชะลอตัว -2.0% โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการชะลอตัวของดัชนีหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กเป็นสำคัญ

สำหรับเศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้น โดยสะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 4.3% ส่วนมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีนกลับมาขยายตัว โดยสินค้าส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดี เช่น เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องนุ่งห่ม รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง และแปรรูป ยางพารา ด้านมูลค่าการนำเข้าสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์จะขยายตัวอยู่ที่ 1.7% ส่วนดุลการค้าในเดือน ก.ค.62 เกินดุลที่มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวสะท้อนจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน ก.ค.62 มีทั้งสิ้น 3.33 ล้านคน หรือขยายตัว 4.7% เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาขยายตัวในรอบ 5 เดือน โดยขยายตัวที่ 5.8% เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ลาว และมาเลเซีย ที่ยังคงมีการขยายตัว ขณะที่มูลค่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยรวมจะอยู่ที่ 167,283 ล้านบาท หรือขยายตัว 3.1%

ส่วนภาคการเกษตรซึ่งสะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่ขยายตัว 0.2% ส่วนภาคอุตสาหกรรมสะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัว -3.2% เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ 93.5 ปรับตัวลงจากเดือนก่อนหน้า สำหรับสาเหตุขอวการปรับลดลงดังกล่าวมีปัจจัยมาจากผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับภัยแล้งซึ่งอาจส่งผลต่อภาคการผลิต และเรื่องสงครามการค้าซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจของนักลงทุนต่างประเทศ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ สะท้อนได้จากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.1 ต่อปี และเมื่อหักสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงานออก อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.4% ด้านอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.1% ของกำลังแรงงาน ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือน มิ.ย.62 อยู่ที่ 41.3% ต่อ GDP สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือน ก.ค.62 อยู่ในระดับสูงที่ 218.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น...