xs
xsm
sm
md
lg

"สหราชอาณาจักร" ถือครองหุ้นไทยสูงสุดในกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลท.เปิดตัวเลขการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย เดือนมิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้น 29.97% แตะ 5.15 ล้านล้านบาท เหตุการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดัชนีของ MSCI และเพิ่ม 4 หลักทรัพย์ไทยใน MSCI Thailand หนุน

น.ส.สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการประมาณการมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศจากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียน ข้อมูล Corporate Action และข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ พบว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) รวม 5.15 ล้านล้านบาท โดยสัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศอยู่ที่ 29.97% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ การปรับเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์และการซื้อสุทธินักลงทุนต่างประเทศกว่า 54,040 ล้านบาท ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก MSCI ปรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดของการลงทุน (Investment Limits) โดยสามารถนำหลักทรัพย์ NVDR เข้ามาคำนวณสำหรับ MSCI Emerging Market (MSCIEM) หรือดัชนี MSCI ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้หุ้นไทยโดยรวมมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นใน MSCI Emerging Market นอกจากนี้ยังปรับเพิ่ม 4 หลักทรัพย์ไทยใน MSCI Thailand (INTUCH CENTEL RATCH และ DTAC) ทำให้ปัจจุบันมี 37 หลักทรัพย์ไทยเป็นองค์ประกอบในดัชนี MSCI Thailand

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561-พฤษภาคม 2562 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิกว่า 162,834 ล้านบาท และในเดือนมิถุนายน 2562 นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ด้วยมูลค่าซื้อสุทธิ 46,945 ล้านบาท ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยรวม 48,714 ล้านบาท จากปัจจัยภายนอกประเทศ ทั้งจาก

1.การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปี 2561

2.ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและคู่ค้าต่างๆ สำหรับในเดือนตุลาคม 2561 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 64,317 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการขายสุทธิมากที่สุดภายในเดือนเดียวนับตั้งแต่ตลาดเปิดทำการซื้อขาย ทั้งนี้ มีปัจจัยลบที่สำคัญ คือ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นส่งผลให้ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก และนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ

อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 นักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาซื้อสุทธิต่อเนื่องด้วยมูลค่าซื้อสุทธิรวมกว่า 54,040 ล้านบาท

ตามที่กล่าวมาข้างต้น การปรับตัวลดลงของระดับราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดย SET Index ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ปิดที่ 1,620.22 จุด ปรับลดลง 6.18% จากสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 ก่อนปรับเพิ่มขึ้นไปปิดที่ 1,730.34 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 หรือเพิ่มขึ้น 6.80% จากเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อพิจารณาการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 รายหมวดธุรกิจ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในทุกหมวดธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดธนาคาร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมสูงกว่า 50% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศ และตามมาด้วยหมวดพาณิชย์ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งหมวดธุรกิจที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีมูลค่าการถือหุ้นมากกว่า 5% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมนักลงทุนต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด พบว่า มีนักลงทุนต่างประเทศจำนวน 114 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4 สัญชาติ 1 ขณะที่ 95% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถือครองหุ้นโดยนักลงทุน 10 สัญชาติที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด โดยนักลงทุน 10 สัญชาติแรก 2 ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดยังคงเหมือนปีที่ผ่านมา แต่มีการสลับอันดับ โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และอเมริกา เป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สัญชาติแรกต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ตามด้วยนักลงทุนจากฮ่องกง ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ มอริเชียส ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก ตามลำดับ

ทั้งนี้ ทั้ง 10 สัญชาติที่กล่าวมาข้างต้น มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 4.59 ล้านล้านบาท คิดเป็น 94.91% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุน 10 สัญชาติข้างต้น พบว่า นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น มีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนสัญชาติอื่นๆ มีมูลค่าการถือครองหุ้นลดลง


กำลังโหลดความคิดเห็น...