xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ประกาศวันหยุดผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประจำปี 2563

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศกำหนดวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

1.วันพุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

2.วันจันทร์ 10 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)

3.วันจันทร์ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4.วันจันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์

5.วันอังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์

6.วันพุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์

7.วันศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

8.วันจันทร์ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

9.วันพุธ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

10.วันพุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11.วันจันทร์ 6 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563)

12.วันอังคาร 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

13.วันพุธ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

14.วันอังคาร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15.วันศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

16.วันจันทร์ 7 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563)

17.วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

18.วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันตรุษดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์


กำลังโหลดความคิดเห็น...