xs
xsm
sm
md
lg

ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่งจับมือ “เนทติเซนท์” บริหารสินค้าคงคลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการครั้งใหญ่ จับมือ เนทติเซนท์ ที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ (ERP) จาก SAP เวอร์ชัน Netizen ByDesign Arabica เข้ามาบริหารโครงการ สินค้าคงคลัง ลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการทำธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำพิธีลงนามร่วมกับ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ในการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) จาก SAP ในเวอร์ชัน “Netizen ByDesign Arabica” เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการเติบโตในอนาคต

FTE มีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นทุกปี จากการออกแบบ-ติดตั้งระบบดับเพลิงทั้งโครงการขนาดใหญ่จนถึงโรงงานขนาดเล็ก รวมถึงการนำเข้า-จัดจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ซึ่ง Netizen ByDesign Arabica จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร เชื่อมโยงทุกหน่วยงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความแม่นยำมากขึ้น ตั้งแต่การบริหารโครงการ การจัดการต้นทุนของโครงการ การจัดการสินค้าคงคลัง อีกทั้งสามารถช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการโดยรวมขององค์กรในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการเพิ่มอัตราการทำกำไรได้ดีขึ้น

“การบริหารจัดการเดิมของบริษัทใช้เพียงแค่โปรแกรมการจัดการทางบัญชี ซึ่งไม่สามารถรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Netizen ByDesign Arabica เป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กรชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เข้ามาช่วยในการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการที่รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อีกทั้งมีระบบการรองรับมาตรฐานบัญชีประเทศไทยที่จะมาช่วยทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น” นายทักษิณกล่าว

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด เปิดเผยว่า เนทติเซนท์เป็นบริษัทที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) ให้บริการลูกค้าองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

“Netizen ByDesign Arabica” เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย เนทติเซนท์ และ SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจอันดับ 1 ของโลก โดยระบบนี้สามารถเชื่อมโยงการทำงานได้แบบ Real time ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงการทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งตอบสนองการดำเนินธุรกิจในยุคของ Cloud ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว รองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปยังสาขาทั้งในและต่างประเทศได้ง่าย และทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถตอบโจทย์กระบวนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

“บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจของไทยที่กำลังเติบโต และต่อยอดธุรกิจไปยังสาขาในต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมแผนการลงทุนในการขยายธุรกิจ Cloud Service และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยต่อไปยังประเทศต่างๆ ใน South East Asia มากขึ้น พร้อมทั้ง Solution ที่สามารถต่อยอดจาก Netizen ByDesign Arabica เพื่อให้รองรับมาตรฐานทางบัญชีของแต่ละประเทศให้มีความเป็นสากล ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างสูงสุด” นายกฤษดากล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...