xs
xsm
sm
md
lg

"ธอส." จับมือ "ตชด." เดินทางตรวจเยี่ยมเด็กอนุบาล โรงเรียน ตชด.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.วันชาติ คำเครือคง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางตรวจเยี่ยมและประเมินการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สำหรับชั้นอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่


1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
และ 3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ซึ่งเด็กอนุบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแต่ละโรงเรียน มีความสามารถรู้ศัพท์ และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี จากสื่อการสอนที่ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว จำนวน 11 โรงเรียน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 165,000 บาท และทำให้สามารถเข้าแข่งขันภาษาอังกฤษระดับ Best Practice ในภาคได้ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2562 ตามนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร
กำลังโหลดความคิดเห็น...