xs
xsm
sm
md
lg

"ไทยประกันชีวิต" เปิด The Nest คอมมูนิตีฝ่ายขายแบบ Co-Working Space หวังยกระดับสู่มืออาชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทยประกันชีวิตติดปีกฝ่ายขาย เปิด The Nest คอมมูนิตีใหม่สำหรับฝ่ายขาย New Gen ในลักษณะ Co-Working Space หวังยกระดับสู่ผู้บริหารมืออาชีพ พร้อมเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิตเคียงข้างลูกค้า

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายของบริษัทฯ ในการมุ่งสร้างบุคลากรฝ่ายขาย โดยเฉพาะฝ่ายขายคนรุ่นใหม่ หรือ New Generation มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีฝ่ายขายจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีฝ่ายขาย New Gen จำนวนมากกว่า 14,000 คน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรฝ่ายขายกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปิด The Nest พื้นที่ทำงานในลักษณะ Co-Working Space เพื่อให้เหมาะต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการชุมชนส่วนตัว มีความเป็นกันเอง รวมถึงมีเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอย่างเพียบพร้อม การเปิดคอมมูนิตี The Nest เป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายขายให้เป็นมากกว่าตัวแทนประกันชีวิต ยกระดับสู่การเป็นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างผู้เอาประกันในทุกช่วงของชีวิต หรือ Life Partner และเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ตามนโยบายปรับโมเดลการดำเนินธุรกิจ หรือ Reinvent Business Model ของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บุคลากรฝ่ายขายของไทยประกันชีวิตมีศักยภาพแตกต่างจากฝ่ายขายของบริษัทอื่น และสามารถสร้างการแข่งขันกับช่องทางการขายอื่นในยุค Digital Disruptive ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“The Nest นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน หรือ Training Motivate แล้ว ยังเป็นพื้นที่ในการปรับเปลี่ยน Mindset เสริมสร้างทัศนคติและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน อันเป็นการส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุขและผลักดันการสร้างผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น” นายอังกูร กล่าว

The Nest ตั้งอยู่ภายในอาคารไทยประกันชีวิต สาขารัตนาธิเบศร์ ครบครันด้วยอุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นพื้นที่ทำงานสำหรับบุคลากรฝ่ายขายระดับศูนย์และระดับภาค สังกัดการตลาดนครหลวง ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี ภายในประกอบด้วยห้องประชุม ทั้งในลักษณะ Auditorium และ Meeting Room รวมถึงห้อง Private Coach และ Open Office แบบ Multi Founction ซึ่งแต่ละห้องถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายอย่างต่อเนื่อง สำหรับฝ่ายขายกลุ่ม New Gen ที่มี passion ในการทำงาน การเปิด The Nest จึงเป็นการเปิดโอกาสได้มีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ทำงาน ที่จะนำไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งด้านรายได้ และการติดคุณวุฒิต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวแทนรุ่นใหม่ ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาและผู้วางแผนดูแลผู้เอาประกันในทุกช่วงชีวิต
  นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)กำลังโหลดความคิดเห็น...