xs
xsm
sm
md
lg

ปิดฉากซื้อขายชั่วคราว 16 หุ้น SP

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สิ้นสุดการซื้อขายชั่วคราวกรอบเวลา 1 เดือน 16 บริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตลท.เผยหลัง 1 ส.ค. ย้าย 16 หุ้นที่เปิดการซื้อขายชั่วคราวกลับไป แขวน SP ต่อจนกว่าจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรืออาจถูกเพิกถอนในอนาคตหากพ้นกรอบเวลาเงื่อนไข EARTH ยืน 1 ยอดซื้อขายทะลุ 114,258.82 ล้านบาท

ปิดการซื้อขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ 16 บริษัทจดทะเบียนที่เปิดให้ทำการซื้อขายชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 ได้แก่

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS)

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)

บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEL)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)

บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (PRO)

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)

บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)

ทั้งนี้ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงกว่าราคาที่ปิดการซื้อขายวันแรก (1 ก.ค.) จำนวนมาก ขณะที่วันซื้อขายสุดท้าย บจ.ที่มีปริมาณซื้อขายสูงอันดับ 1 คือ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH มีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 114,258.82 ล้านบาท ขณะที่ อันดับ 2 คือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC มีปริมาณการซื้อขายมากถึง 60,045.75 ล้านบาท ขณะที่บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) หรือ BLISS มีปริมาณการซื้อขายมากเป็นอันดับ 3 เป็นจำนวนกว่า 33,779.93 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม 16 บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนโดนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...