xs
xsm
sm
md
lg

นักลงทุนเชื่อมั่นศักยภาพ “SENA” ตอบรับจองซื้อหุ้นกู้ล้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"SENA" ปลื้มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) ตอบรับจองซื้อหุ้นล้นหลาม ขายหมดเกลี้ยงภายในวันเดียว มียอดจองซื้อมากกว่าวงเงินที่เสนอขาย 1,800 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อธุรกิจของบริษัท เดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต

น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ผู้ดำเนินโครงการหมู่บ้านใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เต็มรูปแบบรายแรกของไทย เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจำนวนมาก มีนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เข้ามาจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทสูงกว่าวงเงินที่บริษัทเสนอขายจำนวนมาก

"การออกหุ้นกู้ของบริษัทครั้งแรกในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ขายหมดเกลี้ยงภายในวันเดียว และมียอดการจองซื้อมากกว่าที่บริษัทเสนอขาย สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท และศักยภาพการเติบโตของบริษัทในอนาคต" น.ส.เกษรากล่าว

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ วงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,300 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองขายอีกไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีธนาคารกสิกรไทย บล.ภัทร และ บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารธนชาตเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งอาจรวมถึงตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจโดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายใน 6 เดือน

ปัจจุบัน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ระดับ "BBB" แนวโน้ม "Stable" สะท้อนถึงสถานะของธุรกิจที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน และสามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเป็นไปตามเป้าหมายทั้งโครงการในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ทำให้บริษัทมียอดขาย และยอดโอนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของผลประกอบการที่ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับแผนธุรกิจของบริษัท ผศ.ดร.เกษรากล่าวว่า บริษัทเตรียมรุกตลาดพลังงานมากขึ้น โดยบริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ได้มีการวางแผนและตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ไว้ 600 ล้านบาท รวมกำลังการติดตั้ง 24 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเข้าไปขยายตลาดในกลุ่มผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น รวมจำนวน 13 แห่ง โดยเฉพาะการเข้าไปทำตลาดในรูปแบบของการจำหน่ายไฟฟ้าตรงให้แก่ผู้ประกอบการ หรือ Private PPA เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา และจำหน่ายไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันให้แก่ผู้ประกอบการโดยตรง เนื่องจากช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงเวลาการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีราคาสูง (ON PEAK) ทำให้ต้นทุนการใช้พลังงานลดต่ำลง เนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จะมีราคาที่ต่ำกว่าราคาไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบของการไฟฟ้าฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...