xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแผลเน่า EARTH / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายหุ้น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ถูกสวนกลับอย่างแข็งกร้าวทันควันจากผู้บริหารบริษัท พร้อมคำขู่ดำเนินคดีการให้ข่าวในด้านลบ ส่อเจตนาทำให้หุ้น EARTH แย่ลง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้หุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP จำนวน 16 บริษัท กลับมาซื้อขายชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคมนี้ โดย EARTH เป็นหนึ่งในหุ้น SP ที่เปิดให้ซื้อขาย

ผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้น EARTH บางส่วน เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ระงับเปิดการซื้อขาย แต่ไม่สำเร็จ

การเปิดการซื้อขายชั่วคราวหุ้น EARTH ก.ล.ต.เกรงว่า นักลงทุนจะเกิดความเสียหาย เนื่องจากสำคัญผิดในมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหิน 2 แห่งที่ประเทศอินโดนีเซีย จึงออกคำเตือนนักลงทุน โดยระบุว่า

ก.ล.ต. เคยขอให้ EARTH ชี้แจงและเปิดเผยความมีอยู่จริงและสิทธิตามกฎหมายในเหมืองถ่านหิน รวมทั้งรายงานผลการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียทั้ง 2 แห่ง แต่ EARTH ไม่ดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่ง ก.ล.ต.ได้เรียกให้มาชี้แจงหลายครั้งแล้ว

และการตรวจสอบพบว่า บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (EY) ผู้ทำแผนของ EARTH ได้รายงานสาระสำคัญสิทธิในเหมือง ที่ให้ชาวอินโดนีเซียถือหุ้นแทนนั้น ข้อตกลงตัวแทนการถือหุ้นเป็นโมฆะ เนื่องจากต้องห้ามตามกฎหมายอินโดนีเซีย

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเหมืองทั้ง 2 แห่ง ตามรายงานประเมินของ EY อยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท นอกจากนั้น เหมืองแห่งหนึ่ง ผู้ประเมินได้นำปัจจัยเรื่องความคุ้มค่าการลงทุนมาพิจารณา เห็นว่าไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงให้มูลค่ายุติธรรมเป็นศูนย์

สำหรับรายงานประเมิน 2 ฉบับที่ EARTH นำมาเปิดเผยแทนรายงาน EY นั้น ก.ล.ต.ระบุว่า มีข้อน่าสงสัยความสมเหตุสมผลในการประเมินมูลค่าเหมือง ซึ่งอาจเข้าข่ายการปกปิดข้อมูลสำคัญหรือแสดงข้อมูลที่ทำให้สำคัญผิด ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย

โดย ก.ล.ต.อยู่ระหว่างรอให้กรรมการ EARTH ชี้แจงประเด็นข้อสงสัย เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

ก.ล.ต.ออกคำเตือนหุ้น EARTH เช้าวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา และในเย็นวันเดียวกัน ผู้บริหาร EARTH ได้ออกคำชี้แจง ระบุว่า บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามที่ ก.ล.ต.สั่งการทุกครั้ง ส่วนรายงานการประเมินมูลค่าเหมืองของ EY ได้แจ้งแล้วว่า บริษัทฯ ไม่รับรอง เนื่องจากประเมินมูลค่าเหมืองเท่ากับศูนย์

ผู้บริหาร EARTH ระบุว่า ไม่เคยส่งรายงานของ EY ให้ ก.ล.ต. แต่ ก.ล.ต. กลับมีข้อมูลรายงานของ EY ซึ่งไม่รู้ว่า ได้มาอย่างไร

ส่วนการเปิดซื้อขายหุ้นชั่วคราวนั้น ผู้บริหาร EARTH ระบุว่า ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ลงมติขอให้ระงับแล้ว และถูกปฏิเสธ แต่กลับมีข่าวในแง่ลบ เหมือนเจตนาให้หุ้นบริษัทที่เปิดการซื้อขายวันที่ 1 กรกฎาคมนี้มีทิศทางแย่ลง ลักษณะคล้ายการบิดเบือนข้อมูลทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย กลุ่มผู้ถือหุ้นจึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ปัญหาของ EARTH อีรุงตุงนัง ไม่แพ้ปัญหาของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ซึ่งถูก SP และจะเปิดการซื้อขายชั่วคราววันที่ 1 กรกฎาคมนี้พร้อมกัน

นอกจากนั้น อดีตผู้บริหารทั้ง 2 บริษัท ยังถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษในการทุจริตเหมือนกัน โดยอดีตผู้บริหาร EARTH รวม 11 คนถูกกล่าวโทษในความผิด ร่วมกันสร้างหนี้เทียม จำนวน 26,000 ล้านบาท และเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

พฤติกรรมการบริหารที่ไม่โปร่งใสภายใน EARTH ทำให้ ก.ล.ต. ต้องติดตามตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ โดยเฉพาะเมื่อหุ้นกลับมาซื้อขาย เพราะยังมีปัญหาการประเมินมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหิน 2 แห่งในอินโดนีเซีย ซึ่ง EY ประเมินอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท

แต่ 2 บริษัทประเมินในอินโดนีเซียที่ EARTH ว่าจ้างให้เป็นผู้ประเมิน กลับตีมูลค่ายุติธรรมอยู่ที่ 25,000 ล้านบาท และ 29,000 ล้านบาท

ระหว่าง EY กับบริษัทประเมินอินโดนีเซีย 2 แห่ง ไม่เฉพาะ ก.ล.ต. เท่านั้นที่จะต้องให้ความเชื่อถือ EY มากกว่า แม้แต่สาธารณชนย่อมมีข้อสงสัยมูลค่ายุติธรรมที่ 2 บริษัทของอินโดนีเซียประเมินมูลค่ายุติธรรมเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย มีผลต่อราคาหุ้น EARTH ที่กลับมาซื้อขาย

ก.ล.ต.จึงต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองนักลงทุน โดยให้ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน

แต่การทำหน้าที่ของ ก.ล.ต. ผู้บริหาร EARTH กลับไม่พอใจ และกล่าวหาว่า มีความพยายามบิดเบือข้อมูล สร้างข่าวด้านลบใส่หุ้น และประกาศจะดำเนินมาตรการทางกฎหมาย

ปัญหาของ EARTH เป็นผลจากความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารงาน ไม่ว่าโดยสุจริตหรือทุจริตก็ตาม แต่กลับไม่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใดออกมาถามหาสำนึกความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัท ทั้งที่มีนักลงทุนตกเป็นเหยื่อ 16,671 คน

การเปิดซื้อขายหุ้น EARTH ครั้งนี้ เป็นโอกาสของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่อยากจะหนีตายจากหุ้นตัวนี้ ยิ่งมีคำเตือนจาก ก.ล.ต. ยิ่งตัดสินใจได้ง่ายขึ้น


(พรุ่งนี้อ่านต่อ “EARTH เสียมารยาท”)กำลังโหลดความคิดเห็น...