xs
xsm
sm
md
lg

กยศ. เตือนผู้กู้ที่ครบกำหนดจ่ายหนี้ 5 ก.ค. หากผิดนัดต้องเสียเบี้ยปรับปีละ 12-15%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กยศ. เตือนผู้กู้ยืมที่จะครบกำหนดชำระหนี้ภายในวันที่ 5 ก.ค. นี้ เพื่อป้องกันการค้างชำระหนี้จนถูกคิดเบี้ยปรับปีละ 12-18% หรือถูกดำเนินคดีทั้งผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระหนี้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “เนื่องจากวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน โดยในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 3.6 ล้านราย กองทุนจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่มาติดต่อชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไข ที่กำหนด หากผู้กู้ยืมชำระล่าช้าจะทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ ใน 12-18% ต่อปี รวมถึงผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระหนี้ อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ในปีที่ผ่านมา กองทุนได้เริ่มดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมผ่านองค์กรนายจ้างภาครัฐทุกแห่งและภาคเอกชนขนาดใหญ่แล้วซึ่งเป็นการหักเงินเดือนชำระหนี้ตามงวดวันที่ 5 ก.ค. 62 ดังนั้น หากผู้กู้ยืมที่ยังชำระไม่ครบตามยอดรายปีที่ต้องชำระ หรือหน่วยงานยังไม่หักเงินเดือน หรือประกอบอาชีพอิสระ ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเองได้ทาง www.studentloan.or.th และชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ธนาคารที่กองทุนกำหนด เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย หรือสแกน QR code จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next

ปัจจุบันกองทุนมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้วจำนวนกว่า 5.6 ล้านราย คิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 6 แสนล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนขอขอบคุณผู้กู้ยืมรุ่นพี่ทุกท่านที่ชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@กยศ. หรือโทร 0 2016 4888


กำลังโหลดความคิดเห็น...