xs
xsm
sm
md
lg

"เอสซีจีฯ" จับมือสตาร์ทอัพ ใช้ Big Data ช่วย SMEs

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


" เอสซีจี โลจิสติกส์ " จับมือกับสตาร์ทอัพ MyCloud Fulfillment เสริมแกร่งบริการ Fulfillment by SCG Logistics ใช้ Big Data ช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พัฒนาธุรกิจ ตอบโจทย์ลูกค้าในยุค E-Commerce ที่เติบโตสูงขึ้นกว่าร้อยละ 12 จากปีที่แล้ว พร้อมขยายบริการสู่ตลาดอาเซียนและจีน

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมา การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ E-Commerce ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉลี่ยร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมา ทำให้บริการ Fulfillment เข้ามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่บริการจัดเก็บ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้า และส่งผลให้มีการแข่งขันการให้บริการ Fulfillment ที่รุนแรงขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ SMEs ก็ยังต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

เอสซีจี โลจิสติกส์ ในฐานะผู้นำด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ที่ให้บริการอย่างครบวงจร เล็งเห็นถึงโอกาสนี้ จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) เข้ามาใช้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital Driven Logistics ควบคู่กับการเปิดรับความร่วมมือจากสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการ และตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนให้ Ecosystem ของสตาร์ทอัพเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเอสซีจี ซึ่งการร่วมมือกับ MyCloud Fulfillment สตาร์ทอัพที่เป็นผู้นำด้านบริการ Fulfillment จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ครบวงจรที่สุด ด้วยระบบที่สามารถวิเคราะห์ (Data Analysis) เพื่อเจาะลึกถึงความต้องการของลูกค้าปลายทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยในอนาคตจะมีการขยายบริการสู่ตลาดอาเซียนและประเทศจีนต่อไป

ด้านนายนิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท MyCloud Fulfillment กล่าวว่า “การร่วมมือกับเอสซีจีช่วยให้สตาร์ทอัพ MyCloud ได้รับคำแนะนำด้านธุรกิจ ทำให้สามารถเติบโตได้ดียิ่งขึ้น และด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาด้านนวัตกรรมของทั้งสองบริษัท ทั้งคลังสินค้าที่ทันสมัย ระบบขนส่งที่สามารถส่งสินค้าได้หลากหลายรูปแบบและทุกขนาด (All Size Fulfillment) ของเอสซีจี ประกอบกับ MyCloud ได้นำระบบต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการ เช่น Stock Allocation และ Demand Forecast จะช่วยทำให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้วางแผนทำธุรกิจในด้านต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งวางแผนการผลิต การลดต้นทุน การวางแผนการขาย รวมไปถึงการวางแผนการโฆษณา นอกเหนือจากการให้บริการเพียงจัดเก็บสินค้า บรรจุหีบห่อ และจัดส่ง”

ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับบริการด้าน Fulfillment ที่ครบวงจรที่สุดตั้งแต่บริการจัดเก็บ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้าทุกขนาด ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงานขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถตรวจเช็คสต็อคสินค้า และสถานะสินค้าได้จากระบบออนไลน์ รวมไปถึงบริการเก็บเงินปลายทาง (COD : Cash on Delivery) โดยผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับเงินคืนจากบริษัทภายใน 1 วัน รวมถึงบริการเสริม Data Analytic วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.
กำลังโหลดความคิดเห็น...