xs
xsm
sm
md
lg

ซัมมิท แคปปิตอล เดินหน้าแผนธุรกิจรับลูกดิจิทัล 4.0 รองรับตลาดสินเชื่อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง เดินหน้าแผนพัฒนาธุรกิจครบรอบ 25 ปี พัฒนาเทคโนโลยีระบบต่างๆ รับลูกดิจิทัล 4.0 เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสินเชื่อ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น พร้อมทั้งขยายพันธมิตรดีลเลอร์ตั้งเป้าให้ได้ร้อยละ 10 ในปี 2562

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยแนวทางกิจกรรมเพื่อสังคมหลังการดำเนินงานครบรอบ 25 ปี ในปี 2562 นี้ว่า ซัมมิท แคปปิตอล เริ่มกำหนดแนวคิดที่ใช้เป็นค่านิยมขององค์กรมาเป็นหลักในการดำเนินงาน โดยจะพัฒนาทั้งบริการและคุณภาพ เพื่อรักษาอัตราการเติบโต เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย โดยบริษัทฯจะเน้นด้านสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยเพื่อยกระดับบริการครอบคลุมทุกมิติ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งผลดีต่อสังคม ด้วย 3 กลยุทธ์สำคัญที่นำมาใช้เพื่อสานต่อแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน”

นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีระบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโต เช่น ระบบการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานก่อนทำการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งยังมีระบบติดตามทวงถามหนี้ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง และตรวจสอบสถานะของลูกค้าได้รวดเร็ว และระบบการบริหารสินเชื่อที่สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันยังได้ขยายพันธมิตรดีลเลอร์ ที่จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยปัจจุบัน ซัมมิท แคปปิตอล มีคู่ค้ามากกว่า 900 ราย หรือ 2,800 โชว์รูมทั่วประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคู่ค้าอีกร้อยละ 10 ในปี 2562

ทั้งนี้บริษัทฯยังได้ยกระดับการพัฒนาบุคลากรกว่า 1,400 คนทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 4.0 โดยภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทฯ วางแผนจะนำระบบการพัฒนาบุคคลากรมาใช้ เพื่อให้พนักงานทั่วประเทศสามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังสามารถประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าอบรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีแผนเพิ่มจำนวนพนักงานอีกร้อยละ 9


กำลังโหลดความคิดเห็น...