xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ถือหุ้น "EARTH" เข้าพบ ก.ล.ต. ถกกรณีเกณฑ์เปิดซื้อขายหุ้นถูกแขวน “SP”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้ถือหุ้น EARTH ประมาณ 90 คน เข้าพบ ก.ล.ต.เสนอความคิดเห็นต่อการเปิดซื้อขายหุ้นที่ติดหมาย “SP” เพื่อให้สามารถกลับมาซื้อขายได้ชั่วคราว เหตุห่วงในเรื่องของราคาหุ้น หากเปิดให้มีการซื้อขาย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ และนายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ประมาณ 90 คน เข้าพบเพื่อแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดซื้อขายหุ้นที่หยุดพักการซื้อขาย (ขึ้นเครื่องหมาย “SP”) เพื่อให้สามารถกลับมาซื้อขายได้ชั่วคราว

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นของ EARTH จำนวนมากทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดให้มีการเปิดซื้อขายหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นของ EARTH ที่เดินทางมาพบในครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการเปิดซื้อขายหุ้น EARTH โดยให้ข้อสังเกตและ มีความเป็นห่วงในเรื่องของราคาหุ้น หากเปิดให้มีการซื้อขาย

อย่างไรก็ตามการเปิดซื้อขายชั่วคราวดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขาธิการ ก.ล.ต. จึงแจ้งกับผู้ถือหุ้นที่มาในวันนี้ว่าจะส่งหนังสือไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปิดซื้อขายดังกล่าวต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...