xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.หารือชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Investment Banking Club) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร หารือร่วมกับนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ ประธานชมรมวาณิชธนกิจ และกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันในการลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค เพื่ออำนวยความสะดวกในการระดมทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลโดยใช้วิธีการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม (merit-based) และวิธีการเปิดเผยข้อมูลที่ให้ผู้ลงทุนตัดสินใจด้วยตนเอง (disclosure-based) เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลโดยยึดประโยชน์ผู้ลงทุน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.


กำลังโหลดความคิดเห็น...