xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เตรียมเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว 1 เดือนกับหลักทรัพย์ที่ถูก SP นาน เริ่ม 1 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลท.เตรียมเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว 1 เดือน วันที่ 1-31 ก.ค.นี้ สำหรับหลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน และเข้าเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ 20 มิ.ย.นี้

สำหรับเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน โดยให้เปิดซื้อขายชั่วคราว 1 เดือน คือ SP เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง , เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน และไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายชั่วคราวมาก่อน และไม่ถูกสั่งให้เพิกถอนก่อนวันที่จะเปิดซื้อขายชั่วคราว

ทั้งนี้ ทุกหลักทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะเริ่มเปิดให้ซื้อขายวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในการซื้อขาย ตลท.กำหนดให้ผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวนและขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขาย หลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลักทรัพย์จะถูก SP ต่อไปจนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหรือแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายตามปกติได้

นอกจากนี้ เพื่อให้หลักทรัพย์สามารถซื้อขายต่อไปได้ตามสภาพความเป็นจริงจะไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือวันแรกที่มีการซื้อขาย ทั้งนี้ ข้อมูลการซื้อขายของหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้จะไม่รวมคำนวณในข้อมูลสถิติของตลาดหลักทรัพย์ โดยจะประกาศรายชื่อบริษัทที่เข้าตามเกณฑ์ให้ผู้ลงทุนทราบวันที่ 20 มิถุนายนนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...