xs
xsm
sm
md
lg

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บจ.ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลท.เผยงบการเงิน บจ.ไทยปี 2561 มีบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 226 บริษัท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่ารวมสูงถึง 16,627 ล้านบาท โดย 222 บริษัท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่มีเพียง 4 บริษัท ที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ชี้ค่าเงินบาทเป็นทั้งปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะผู้บริหารในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก และนำเข้า หรือมีการลงทุนในต่างประเทศ

น.ส.สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ว่า บจ.ไทยที่มีการดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มากก็น้อย แต่บริษัทจดทะเบียนไทยยังแสดงศักยภาพในการบริหารความเสี่ยง โดยข้อมูลที่รายงานในงบการเงิน สำหรับปี 2561 พบว่า บริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 226 บริษัท ได้รายงาน “กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน” มีมูลค่ารวมสูงถึง 16,627 ล้านบาท โดย 222 บริษัท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่มีเพียง 4 บริษัท ที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เช่นเดียวกัน จากรายงานผลประกอบการล่าสุด สำหรับไตรมาส 1/2562 พบว่า บริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 211 บริษัท ได้รายงาน “กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน” มีมูลค่ารวมเกือบ 8,800 ล้านบาท

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไทย (CEO Survey สำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562) เกี่ยวกับค่าเงินบาทและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน พบว่า ผู้บริหารจดทะเบียนเห็นว่าค่าเงินบาทเป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะผู้บริหารในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก/นำเข้า หรือมีการลงทุนในต่างประเทศ เช่น หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท โดยต้นทุนในการบริหารความเสี่ยง ความสะดวกรวดเร็ว และขนาดของธุรกรรม เป็น 3 ปัจจัยหลักที่บริษัทจดทะเบียนประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจในการเลือกเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ขณะที่เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง (Hedging tools) ที่บริษัทจดทะเบียนใช้มากที่สุด คือ การบริหารรายได้กับรายจ่ายที่เป็นต่างประเทศให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) และการทำสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contracts & Options)


กำลังโหลดความคิดเห็น...