xs
xsm
sm
md
lg

LH BANKแต่งตั้ง"ชมภูนุช ปฐมพร" นั่งกรรมการผู้จัดการ เสริมทัพธุรกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ซึ่งเป็นช่วงที่นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH BANK) ได้ครบวาระการทำงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และมี CTBC เป็น Strategic Partner เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภาพรวมของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ  กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่คุณศศิธร ทำงานกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้สร้างความแข็งแกร่งและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตของธนาคารอย่างก้าวกระโดด และนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ธนาคารได้เสริมทัพผู้บริหารโดยแต่งตั้งคุณชมภูนุช ปฐมพร เป็น กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH BANK) แทนคุณศศิธร ซึ่งครบวาระการทำงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยคุณชมภูนุช  ปฐมพร ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในภาคการเงินการธนาคาร  ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าคุณชมภูนุช จะนำพาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้” นายรัตน์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...