xs
xsm
sm
md
lg

ส่องพื้นฐาน BTS ธุรกิจหลักรุ่ง & ธุรกิจเสริมผลักดัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการายวัน 360 องศา- ส่องอนาคต BTS ธุรกิจรถไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่อง แถมธุรกิจสื่อและอสังหาริมทรัพย์คอยสนับสนุน ภาพรวมการขยับของราคาจะมาจากโครงการใหม่ๆที่ชนะประมูล

BTS ถือเป็นอีกหนึ่งหุ้นในกระดานซื้อขายที่มีศักยภาพ เนื่องจากธุรกิจต่างๆที่ดำเนินการมีแนวโน้มเติบโตทุกช่องทาง ทั้งธุรกิจหลักระบบขนส่งมวลชน รวมถึงธุรกิจเสริมอย่างอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสื่อโฆษณา ถือเป็นปัจจัยที่น่าสนใจของบริษัท เนื่องจาก ธุรกิจสื่อโฆษณาภายใต้การบริหารของ บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ บมจ.ยู ซิตี้ (U) ต่างถูกยกให้เป็นธุรกิจสนับสนุนในรูปแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะนอกจากการขยายเส้นทางจะสามารถสร้างรายได้ในธุรกิจขนส่งมวลชนแล้ว ปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลบอกต่อธุรกิจอื่นๆของบริษัท อาทิ ธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งมีโอกาสผลักดันให้สัดส่วนรายได้สื่อนอกบ้านเพิ่มขึ้น สอดคล้องไปกับการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางใหม่ เนื่องจากมีจำนวนสถานี และปริมาณรถไฟฟ้าให้โฆษณาเพิ่มขึ้น

ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเพิ่มเส้นทางเดินรถไฟฟ้า เปรียบเสมือนการเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ แม้จะทำให้ธุรกิจด้านนี้มีความจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมากขึ้น แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ล้วนเป็นรายได้ระยะยาวและมีเสถียรภาพสูง

อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะช่วยผลักดันผลดำเนินงานและราคาหุ้น BTS ต่อจากนี้ น้ำหนักส่วนใหญ่ถูกเทไปที่การเข้าประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะหากชนะประมูลจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตต่อบริษัททั้งในรูปผลดำเนินงาน และราคาหุ้น

เดิมที BTS ถือเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่แทบจะมองไม่เห็นอนาคต จากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540 แต่ ณ วันนี้ ทุกอย่างก้าวของบริษัทล้วนถูกจับตามองจากนักลงทุน ลบภาพลักษณ์หุ้นปั่น หรือหุ้นเจ้ามือออกไปได้อย่างหมดจด ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจ 4 ประเภท คือ ธุรกิจขนส่งมวลชน , ธุรกิจสื่อโฆษณา,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ

ทั้งนี้ หากเป็นไปตามแผนงานที่ BTS ตั้งเป้าหมายไว้เชื่อรายได้และกำไรสุทธิในอนาคต3-5 ปีข้างหน้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเส้นทางการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จากโครงการที่บริษัทเตรียมยื่นประมูลในอนาคต นั่นทำให้ BTS จะกลายเป็นผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศ และมีปริมาณผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านเที่ยว/คน/วัน

ขณะเดียวกันในด้านธุรกิจสื่อโฆษณา จากศักยภาพของบริษัทในเครืออย่าง VGI และ MACO จะช่วยสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญให้กับบริษัทอีกช่องทาง ด้วยแผนธุรกิจการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันมาพัฒนา ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทอย่างเป็นรูปธรรม โดยในอนาคตถูกคาดหมายว่ารายได้จะมีมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทและมีโอกาสมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แค่ในช่วง 3 ปีจากนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...