xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.ส่งเสริมความรู้ทางการเงินผู้กู้เงิน กยศ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กยศ. ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วย e-Learning สร้างวินัยการเงินนักเรียน-นักศึกษา

นางสาวปิยาภรณ์- ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ ตลท.ส่งเสริม e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมทั่วประเทศ โดยโครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ระหว่าง ตลท.กับ กยศ. เพื่อส่งเสริมความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยโครงการนี้มุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ครอบคลุมกว่า 600,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งความร่วมมือนี้สอดคล้องกับภารกิจการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่ ตลท.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่าทศวรรษ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความมั่นคงทางการเงินและมีสุขภาพการเงินที่ดี รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการออมให้กับสังคมไทย

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า การเรียนผ่าน e-learning เป็นทางเลือกในการนับเป็นชั่วโมงจิตอาสาของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-Studentloan เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตร (e-Certificate) ไปยื่นให้กับสถานศึกษา และจะได้นับเป็นชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 3 ชั่วโมง นำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตอาสาให้ครบตามที่กองทุนกำหนด ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทุนกำหนดให้ผู้กู้ยืมใช้เกณฑ์การนับชั่วโมงจิตอาสา 36 ชั่วโมงเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน หากผู้กู้ยืมเงินมีวินัยทางการเงินก็จะสามารถวางแผนชำระหนี้ กยศ.ได้ตามกำหนด เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง และคาดว่าจะช่วยลดการเกิดเบี้ยปรับและลดปริมาณการฟ้องร้องคดีได้ต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กยศ.มีลูกหนี้กว่า 3 ล้านราย ผิดนัดการชำระหนี้ประมาณ 1.8 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ คือ ยากจน ขาดจิตสำนึก และขาดวินัยทางการเงิน โดยขณะนี้ได้หักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ของ กยศ.ทั้งข้าราชการและพนักงานเอกชน เดือนละ 300,000 ราย จาก 100 บริษัท คิดเป็นเงิน 420 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณปีละ 6,000 ล้านบาท คาดปีนี้จะสามารถรับชำระหนี้ กยศ.มากกว่า 30,000 ล้านบาท ตั้งเป้าปีหน้าจะขยายการหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ของ กยศ. ครอบคลุม 100,000 บริษัท


กำลังโหลดความคิดเห็น...