xs
xsm
sm
md
lg

บสย.ลดค่าฟีค้ำประกัน SMEs ร่วมทำบัญชีเดียวเหลือ 0.5%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บยส. ลดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้กับ SMEs จาก 1.75% เหลือ 0.5 % สำหรับ SMEs ที่เข้าลงทะเบียนทำบัญชีเล่มเดียวกับกรมสรรพากรเป็นเวลา 2 ปี หวังหนุนคนทำบัญชีให้ถูกต้อง

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการบรรษัทค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.) กล่าวถึงการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (AMEs) ในการเข้าร่วมโครงการปรับปรุงงบดุลให้สอดคล้องกับสภาพแท้จริงของกิจการตามนโยบายการจัดทำบัญชีเดียวของกรมสรรพากร ซึ่ง กรมสรรพากรจะให้เวลาเข้าลงทะเบียนตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 62 ว่า ในปีแรกของการร่วมโครงการฯ ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อ SENd จากรัฐบาล ขณะที่ในปีที่ 2 และปีที่ 3 บสย.จะลดอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อลงเหลือ 0.5% และปีที่ 4 - ปีที่ 10 จะคิดอัตราค่าธรรมเนียมฯ ที่ 1.50% ของวงเงินรวมการค้ำประกัน

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารกรุงเทพ, และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งจะให้การสนับสนุนแก่ SMEs ที่จัดทำบัญชีเล่มเดียว ยังจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหลือ 5% สำหรับเงินกู้ในสองปีแรกด้วย

นายรักษ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมี SMEs 2.5 ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็น SMEs ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 7 แสนราย หรือคิดเป็น 13 % แต่ใน 2.5 ล้านรายนั้นจะเป็น SMEs ที่ได้ยื่นภาษีเพียง 4 แสนราย หรือคิดเป็น 7 % ของยอดรวม 2.5 ล้านราย โดยในยอดรวมดังกล่าวนี้จะมีเพียง 1 ใน 3 ที่สามารถเข้าถึงระบบการเงินจากสถาบันการเงินได้ แต่หากไทยสามารถทำให้ SMEs สามารถเข้าถึงระบบการเงินของสถาบันการเงินได้มากขึ้นแล้วจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากจะช่วยให้มูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่เกิดจาก SMEs ในปัจจุบันขยับเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 50% จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 40% ส่วน SMEs ที่ได้รับการค้ำประกันจาก บสย. ในปัจจุบันจะมีืัทั้งสิ้น 3.7 แสนราย หรือคิดเป็น 2.5% ของจีดีพี

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ย้ำว่า โครงการปรับงบดุลของกิจการ SME ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาทในครั้งนี้ กรมสรรพากรจะไม่คิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม แต่ผู้ประกอบการต้องเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจัดทำงบของปี 2559 และ 2560 เพื่อเป็นพื้นฐานของการเสียภาษีให้ถูกต้องในปีภาษี 2562 เป็นต้นไป ส่วนยอดรวม SMEs ผู้เข้าลงทะเบียนในโครงการจัดทำบัญชีเดียวกับกรมสรรพากรจนถึงปัจจุบันจะมีอยู่ราว 2.6 หมื่นราย


กำลังโหลดความคิดเห็น...